• 12 października 2020

DHL instaluje system GreenLife Biovitor w Siedlcach

DHL instaluje system GreenLife Biovitor w Siedlcach

DHL instaluje system GreenLife Biovitor w Siedlcach 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

Green Water Solutions po raz kolejny dostarczył system odzysku wody deszczowej dla centrum dystrybucyjnego DHL.

System jest technologicznie oparty o układ filtracyjny Biovitor. Co ważne, zastosowana metoda filtracji pozwala na odzyskanie 100% wody deszczowej wpływającej do zbiorników. Magazyn wody deszczowej w projekcie na poziomie 80m3 pozwala zaopatrzyć budynek zarówno w wodę do spłukiwania toalet, jak i do podlewania zieleni. Dzięki zastosowaniu systemu GreenLife Hybrid na sieciach wewnętrznych układu, całość jest niezwykle prosta dla obsługi budynku. Tak skonfigurowany system praktycznie nie wymaga obsługi technicznej. Zastosowane filtry gwarantują pełną klarowność i bezwonność odzyskanej wody deszczowej. Jednocześnie są to filtry niewymienne, wymagają jedynie oczyszczania komory w interwałach kilkuletnich. Pozwala to na ich bezterminowe wykorzystanie i zwrot z inwestycji dla inwestora oraz realną ekologię zastosowanego rozwiązania.

Skip to content