• 13 maja 2022

Dla zrównoważonego projektowania. Współpraca PLGBC i SAK

Dla zrównoważonego projektowania. Współpraca PLGBC i SAK

Dla zrównoważonego projektowania. Współpraca PLGBC i SAK 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu SAK. Organizacje będą współpracować na rzecz zrównoważonego projektowania, działań na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, a także promocji i edukacji w obszarze powstrzymania zmian klimatu oraz adaptacji do nowych warunków.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK ma charakter partnerski. Organizacje będą współpracować na rzecz promowania zrównoważonego projektowania oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości krajobrazu.

Naszym celem jest dążenie do współtworzenia budynków, miast i ich otoczenia pozwalających w sposób ciągły prosperować ludziom i planecie poprzez mitygację zmian klimatu i adaptację do nich, stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa, a także zwiększanie bioróżnorodności. Współpraca organizacji ma na celu szeroko pojętą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz zrównoważonego projektowania. Zależy nam na przyspieszeniu dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w środowisku budowlanym – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizacje zakładają także wymianę i udział prelegentów w ramach organizowanych wydarzeń, udostępnianie materiałów merytorycznych, patronaty nad wydarzeniami oraz działalność informacyjną i edukacyjną.

Negatywne skutki zmian klimatycznych stawiają ogromne wyzwania przed całą branżą projektowo-wykonawczą. Aby im sprostać, potrzebujemy szerokiej współpracy wszystkich specjalistów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w procesy związane z urbanizacją. Nie jest ona możliwa bez wypracowania wspólnych narzędzi i standardów związanych z procesami przygotowania inwestycji, jej realizacji, a następnie utrzymania, konserwacji, pielęgnacji. Sytuacja, w której się dziś znajdujemy, nie pozwala nam już czekać. Musimy pilnie zmieniać nasze miasta, wsie i miasteczka, nie skupiać się jedynie na minimalizowaniu negatywnych skutków susz, opadów nawalnych itd., ponieważ adaptacja to za mało. Cele muszą być ambitne, śmielej także musimy szukać sposobów na mitygację zmian klimatycznych, stawiając na kompensację przyrodniczą i hydrologiczną inwestowania, a także kompensację emisji, dzięki wykorzystaniu usług ekosystemowych. Tylko tak możemy osiągnąć cele związane z „miastem zeroemisyjnym” – podkreśla Joanna Rayss, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. Jest jedną z 70 green building councils zrzeszonych w World Green Building Council.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), zrzesza osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie szeroko rozumianej architektury krajobrazu. Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu. Inicjatywy SAK koncentrują się na trzech głównych celach: podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego,

promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. SAK jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz International Federation of Landscape Architects – Europe (IFLA Europe).

Porozumienie o współpracy podpisano z końcem kwietnia br.

Skip to content