• 4 marca 2020

Dlaczego warto zazieleniać biuro?

Dlaczego warto zazieleniać biuro?

Dlaczego warto zazieleniać biuro? 240 299 PLGBC

Materiał Partnera

W ostatnich latach wzrosła świadomość oddziaływania roślin na psychiczne i fizyczne zdrowie człowieka. Pozytywny odbiór roślinności przez ludzi opisany jest przez teorię biofilii, opracowaną w roku 1984. Mówi ona o naturalnej potrzebie powiązania człowieka z naturą oraz o genetycznych powiązaniach ludzi ze środowiskiem naturalnym. Dlaczego warto zazielenić biuro Twojej firmy? Oto zbiór, opracowany przez Ansee Consulting, kilku powodów mających swoje poparcie w licznych badaniach naukowych.

1. Poprawa jakości powietrza

Rośliny produkują tlen. Nie jest to zaskakujący fakt, niemniej należy przypomnieć, iż każda osoba w biurze zużywa ok. 5 litrów tlenu na minutę. Im więcej tlenu w powietrzu, tym lepiej pracuje nasz mózg. Podczas dostarczania świeżego powietrza stymulujemy płaty czołowe, związane z kreatywnym myśleniem. Znika presja, redukujemy poziom kortyzolu i adrenaliny – hormonów produkowanych w dużych ilościach podczas stresu. Powiększa się również liczba połączeń nerwowych. W powietrzu przestrzeni biurowych można wyodrębnić nawet 300 organicznych substancji lotnych wydzielanych przez farby, sprzęt biurowy czy też tworzywa sztuczne. Według badań NASA, rośliny, a dokładniej mikroorganizmy żyjące w strefie korzeniowej tych roślin, potrafią usunąć do 87% toksyn takich jak: formaldehyd, benzen, heksan i wiele innych w ciągu zaledwie 24 godzin.

2. Redukcja hałasu

Roślinność może zostać wykorzystana jako bariera dźwiękochłonna w otwartych przestrzeniach biurowych. Jej odpowiedni dobór oraz układ może zmniejszyć hałas o ok. 5 dB! Ograniczenie hałasu w biurze wpływa pozytywnie na koncentrację, co w efekcie poprawia efektywność pracowników, w szczególności w pomieszczeniach pokrytych np. betonem czy marmurem, w których skuteczność tłumienia hałasu przez rośliny jest stosunkowo wysoka. Kompozycje roślin umieszczone wzdłuż ścian, złożone z roślin o różnej wysokości, świetnie tłumią czyste i wysokie tony.

3. Zwiększenie produktywności

Możliwość kontaktu z roślinnością zwiększa poczucie szczęścia i wpływa na ogólną poprawę wyników pracy. Prowadzone na amerykańskich uniwersytetach badania dowiodły, że pracownicy widzący zieleń ze swojego biurka, kończą pracę nawet do 12% szybciej i są mniej zestresowani, niż ci, którzy pracują w przestrzeni bez zieleni.

4. Poprawa zdrowia i redukcja stresu

Dzięki poprawie jakości powietrza w biurze, roślinność ogranicza możliwość występowania problemów oddechowych oraz bólów głowy spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Przekłada się to na zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich. Badania potwierdzają również redukcję zmęczenia i stresu – jednej z najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych XXI w. Ze względu na różnorodność wielu gatunków roślin, przy wyposażeniu biura dużą uwagę przykłada się również do ich barwy. Kolory, takie jak zielony i żółty, przypisywane są wyciszeniu i uspokojeniu.

5. Redukcja rachunków za energię

Poprzez stworzenie naturalnej izolacji i cienia, roślinność w biurze reguluje temperaturę bez konieczności używania klimatyzacji i ogrzewania, co przekłada się na zmniejszenie wydatków na energię elektryczną. Badania potwierdzają, że koszty energii mogą zostać ograniczone nawet o 20%. Oznacza to, że zakup roślin nie tylko się zwraca, ale również zarabia na siebie.

6. Zwiększenie kreatywności pracowników

Badania wykazują również, że pracownicy, którzy pracują w biurach z zielenią urządzoną wykazują o ok. 15% więcej kreatywności. Przekłada się to na bardziej innowacyjne myślenie oraz generowanie większej liczby oryginalnych rozwiązań.

7. Poprawa wizerunku

Budynki i wnętrza odpowiednio urządzone roślinnością stają się bardziej prestiżowe i są chętniej odwiedzane przez gości. Dzieje się tak dzięki naszej naturalnej tendencji do przebywania wśród natury, a także wymienionych powyżej czynników. Nasza świadomość w tym zakresie ciągle wzrasta, co przekłada się na pozytywny odbiór firm, które dbają o komfort pracy oraz środowisko.