• 7 kwietnia 2020

Dom jednorodzinny pod Jelenią Górą

Dom jednorodzinny pod Jelenią Górą

Dom jednorodzinny pod Jelenią Górą 480 601 PLGBC

Materiał Partnera

W małej miejscowości nieopodal Jeleniej Góry powstał samowystarczalny dom jednorodzinny o zerowym bilansie energetycznym, niezależny od zasilania wodą z wodociągów. Energię elektryczną zapewniają panele fotowoltaiczne, a woda do picia wytwarzana jest z deszczówki. Instalację zagospodarowania wody deszczowej przygotowała firma MPI.

Woda deszczowa, zbierana z dachu o powierzchni blisko 300 mkw, jest oczyszczana na filtrze wstępnym typu Maxi Plus i trafia do zbiornika Neo o pojemności 5000 litrów, wyposażonego w uspokojony wlew. Następnie wodę deszczową oczyszcza i tłoczy do kolejnego zbiornika system Aqualoop (membrana ultrafiltracyjna). Wodę ze zbiornika „czystego” zasysa pompa sterowana falownikiem – DG PED 3 marki Pedrollo. Wewnątrz budynku woda przechodzi ostateczny proces uzdatniania poprzez podniesienie jej pH do neutralnego oraz sterylizację promieniowaniem UV, stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie.

Rozwiązanie zostało zmodyfikowane odpowiednio do potrzeb użytkownika. Opracowano system pomiaru poziomu wody w obu zbiornikach, informujący o wysokości słupa wody w cm. Dzięki temu użytkownik może w porę zamówić dostawę wody z wodociągu. System pomiaru realizowany jest przez niezależne urządzenie, w pełni kompatybilne z podstawowym sterownikiem Aqualoop. Dzięki temu udało się zmniejszyć liczbę czujników wewnątrz zbiorników, jednocześnie zwiększając ilość pozyskiwanych danych.

Jest to pilotażowy projekt tego typu w Polsce. Budynki sąsiadujące z obiektem posiadają zasilanie ze studni głębinowych, które jednak okresowo tracą wydajność i nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wody użytkownikom. Pojemność zbiorników na omawianej działce dobrano w taki sposób, aby nawet przy 21 dniach bez opadów nie zabrakło wody. W przypadku dłuższych okresów bezopadowych zbiorniki można zasilić wodą dowiezioną z wodociągu.

Inwestycja jest doskonałym przykładem zrównoważonego budownictwa i wykorzystania do maksimum lokalnie dostępnych zasobów.