Podczas projektowania instalacji dla budynku coraz częściej uwzględnia się systemy instalacji dualnych, które umożliwiają znaczące ograniczenie zużycia wody pitnej. Wśród inwestorów instalacje te zyskują na atrakcyjności również z uwagi na możliwość otrzymania dodatkowych punktów w systemach certyfikacji ekologicznej budynków. Warto jednak lepiej zgłębić temat, by zrozumieć, że wymierną korzyść stanowi tu nie tylko prestiżowy certyfikat, ale także czysta oszczędność dotycząca późniejszego użytkowania. W tym przypadku ekologia = ekonomia, bo w średniej wielkości budynku biurowym system odzysku wody pozwala zaoszczędzić 10-20 tys. litrów wody dziennie.

Wśród wielu projektantów ciągle jednak pokutuje błędne przekonanie, że woda jest tania, a systemy odzysku i recyklingu wody zbyt drogie. Podczas gdy w rzeczywistości, woda jest drugim najdroższym medium wpływającym na koszty użytkowania budynku, a prawidłowo dobrany system zwraca się nawet w okresie około 5 lat. Aby tak się stało, ważne jest jednak szczegółowe określenie parametrów zużycia wody w budynku i znalezienie najbardziej odpowiednich rozwiązań, a to wymaga wiedzy i pracy ze strony projektanta. Przystosowanie instalacji do odzysku wody w budynku powinno zostać zaplanowane już na wczesnym etapie projektowania inwestycji.

Nierzadko słyszy się też obawy, czy ponownie wykorzystana woda deszczowa lub woda szara nie będzie znacząco odbiegać od jakości wody, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Niepokój wywołują głównie kwestie dotyczące barwy, zapachu czy też możliwości pojawiania się osadu. Niektórzy rezygnują z systemów odzysku wody podejrzewając, że będzie to nieestetyczne i nieprzyjemne dla użytkownika. Podczas gdy w rzeczywistości, woda odzyskana i przefiltrowana w całym procesie nie odbiega od wody z przyłącza miejskiego, zarówno pod względem jej przejrzystości, jak i zapachu, uzyskując zbliżoną jakość.

Firma Green Water Solutions doradza projektantom, pomagając im w wyborze najbardziej odpowiednich dla budynku rozwiązań technicznych. – Pozostajemy do dyspozycji na każdym etapie projektowania i prowadzenia inwestycji. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem podczas konferencji branżowych czy prowadzonych warsztatów. Jesteśmy przedstawicielem na Polskę niemieckich partnerów technologicznych, sprawdzonych w realizacji zróżnicowanych projektów na całym świecie. Posiadamy bogate portfolio wdrożeń dla wszystkich typów inwestycji: biura, magazyny, hotele, centra dystrybucyjne, centra handlowe, szkoły, osiedla mieszkaniowe. Nasze systemy są odpowiedzią na wymogi certyfikacji ekologicznych i spełniają zasady zrównoważonego rozwoju. Jednak, co ważne z punktu widzenia inwestora, zapewniają też konkretne oszczędności na etapie użytkowania budynku. Czas zwrotu z inwestycji wynosi około 5 lat – mówią Marcin Kłosowski, prezes zarządu, i Katarzyna Podyma, dyrektor ds. rozwoju firmy Green Water Solutions.

Szczególnie w inwestycjach, które skupiają się na innowacyjności i praktycznym gospodarowaniu zasobami, zaleca się stosowanie rozwiązań odzysku i recyklingu wody. To niewątpliwie najbardziej efektywny sposób na zmniejszenie zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Więcej informacji na stronie: www.greenwatersolutions.pl

Podobne informacje