• 12 lipca 2022

Drugie spotkanie grupy roboczej Retrofit Hub

Drugie spotkanie grupy roboczej Retrofit Hub

Drugie spotkanie grupy roboczej Retrofit Hub 1024 576 PLGBC

Dzisiaj odbyło się drugie z trzech zaplanowanych spotkań online grupy roboczej powstałej przy projekcie Retrofit Hub. Uczestnicy dyskutowali na temat działań modernizacyjnych jakie powinny wchodzić w zakres tematyczny podręcznika i szkoleń dla zarządców nieruchomości. Rozmówcy brali pod uwagę m.in. modernizację systemu oświetlenia, ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizację systemu wentylacji, wykorzystanie potencjału OZE, itp.

Projekt finansowany przez GIZ: European Climate Initiative (Euki) – Retrofit Hub, na zlecenie Federal Ministry for the Environment Nature Conservation and Nuclear Safety realizowany będzie w okresie 09.2021 r. – 01.2024 r. przez PLGBC, Croatia GBC i Hungary GBC.

Skip to content