• 11 sierpnia 2021

Działania CEMEX dla pszczół

Działania CEMEX dla pszczół

Działania CEMEX dla pszczół 576 768 PLGBC

Materiał partnera

Ochrona różnorodności biologicznej jest ważnym elementem systemu zarządzania CEMEX. Wśród podejmowanych przez firmę licznych inicjatyw prośrodowiskowych, szczególne miejsce zajmuje wsparcie owadów. Kontynuując wieloletni program „Pszczoły i trzmiele, nasi przyjaciele” realizowany na terenie zakładów CEMEX oraz wśród lokalnych społeczności, firma podjęła kolejną inicjatywę dla zapylaczy w Cementowni Chełm, tworząc dwie łąki kwietne.

Pszczoły są bardzo ważnym elementem ekosystemów. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zapylają one aż 70% gatunków, które stanowią 90% naszego pożywienia. Bez nich życie na Ziemi byłoby niemożliwe.  Na pszczoły czeka we współczesnym świecie wiele zagrożeń spowodowanych m. in. stosowaniem środków ochrony roślin i postępującą degradacją środowiska naturalnego, w wyniku czego ponad 200 gatunków pszczół jest w Polsce zagrożonych wyginięciem. CEMEX jako firma świadoma niezwykle ważnej roli pełnionej przez te pożyteczne owady, chętnie angażuje się w edukację o nich i działania wspierające ich ochronę, współpracując ze środowiskowymi specjalistycznymi organizacjami pozarządowymi.

Specjalnie dla pszczół CEMEX utworzył na terenie Cementowni Chełm dwie łąki kwietne obejmujące łącznie teren o powierzchni około 8000 mkw.  Wśród wysianych roślin znalazły się liczne gatunki miododajne, zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie, charakteryzujące się różnorodnością barw, kształtów i zapachów, które zapewnią zapylaczom bazę pokarmową przez cały sezon. Dodatkowo w pobliżu jednej z łąk posadowiono pięć uli, którymi na co dzień opiekuje się Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie, a także tzw. hotel dla owadów. W działania zaangażowane były Fundacja Siłaczka oraz Fundacja Kwietna, a inicjatywa wsparła akcję “Lubelskie Wspólnie dla Pszczół” prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Angażowanie lokalnych społeczności w inicjatywy na rzecz środowiska oraz prowadzenie edukacji ekologicznej jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX. Dlatego też na terenie łąk pojawią się wkrótce tablice opisujące wartość przyrodniczą łąk kwietnych oraz zapylaczy, które stanowić będą bazę informacji dla odwiedzających zakład wycieczek. W planach jest również przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci i nauczycieli, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Planując warsztaty, CEMEX już w ubiegłym roku we współpracy z Fundacją Siłaczka opracował i wydał pakiet materiałów edukacyjnych na temat owadów pszczołowatych. Publikacja ma formę książki ze scenariuszami lekcji oraz propozycjami edukacyjnych gier i zabaw dla dzieci.

– Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym prowadzimy naszą działalność, doskonalimy system zarządzania środowiskowego. Standardowymi działaniami CEMEX w tym obszarze są m.in. racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz prowadzenie projektów edukacyjnych – mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. – Realizowany projekt pozytywnie wpłynie na różnorodność biologiczną w otoczeniu Cementowni. Dzięki takim projektom możemy budować świadomość ekologiczną zarówno pracowników, jak i podwykonawców oraz lokalnych społeczności – dodaje.

Działania podejmowane przez CEMEX uatrakcyjniają zakłady produkcyjne nie tylko dla pszczół, ale również dla innych pożytecznych zapylaczy, takich jak trzmiele i motyle. Pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska CEMEX Polska na bieżąco zachęcają pracowników oraz przedstawicieli społeczności lokalnych do podejmowania podobnych inicjatyw, które na mniejszą skalę można zrealizować w przydomowych ogródkach, na działkach czy balkonach.