Perspektywa miast przyszłości z efektywną, energooszczędną i środowiskowo odpowiedzialną strefą zabudowy, będzie tematem dyskusji architektów, konstruktorów, deweloperów oraz profesjonalistów związanych z branżą budowlaną w trakcie kolejnej edycji Dnia Ziemi z Zielonym Budownictwem pod hasłem GREEN BUILDINGS = SMART CITIES. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia w budynku Alchemia, który jako pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum. Uczestnicy spotkania skoncentrują się na tożsamości inteligentnych miast w kontekście zrównoważonego budownictwa.

Organizator

plgbc_logo_www

Partner Strategiczny

Miejsce Konferencji

Patronat Honorowy

Patronat Merytoryczny

Partner Główny

Partnerzy

Patronat Medialny

Współpraca

pml

KONFERENCJA BEZPŁATNA!

Dla Członków PLGBC uczestnictwo w szkoleniu przed Konferencją BEZPŁATNE – brak miejsc na Szkolenie (w godzinach 9.00 – 11.00)

 

REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA

 

Kontakt:

Magdalena Kałużyńska
+48.537.445.958
mkaluzynska@plgbc.org.pl

Zniżki na hasło “Dzień Ziemi” dla uczestników Konferencji oferuje Hotel:

Szczegóły oferty Golden Tulip

PROGRAM WYDARZENIA

09.00-11.00 Szkolenie: BREEAM & LEED – certyfikacje wielokryterialne dla zielonych budynków

Prowadzący – dr inż. Marcin Gawroński
Kierownik Zespołu LEED/BREEAM, Sweco
Assessor BREEAM International, Auditor BREEAM In-Use, BREEAM AP, LEED GA

9.00-11.00 GREEN BUILDING TOUR in English

11.00-11.35 REJESTRACJA

11.35-12.55 DLACZEGO ZIELONE BUDOWNICTWO?

Wzajemne oddziaływania indywidualnych zielonych budynków oraz całych założeń urbanistycznych
Rafał Schurma
MArch, MS, USGBC Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor
Właściciel  visio | architects and consultants, Prezydent Polish Green Building Council (PLGBC)

Innowacyjne rozwiązania w zielonym budownictwie
Ewa Kosmala  
Autoryzowany wykładowca Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Technical Manager na Polskę i kraje Bałtyckie w Knauf Insulation

Case study: Zrównoważony budynek biurowy Alchemia w Gdańsku
Alicja Napiórkowska
Kierownik Działu Planowania Inwestycji, TORUS

Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL
Witold Okoński
Prezes Stowarzyszenia  DAFA

12.55-13.15 PRZERWA KAWOWA

13.15-14.15 ZIELONE BUDYNKI ELEMENTEM MIAST PRZYSZŁOŚCI

Dachy zielone – rozwiązania dla zwiększenia retencji wodnej oraz terenów zazielenionych w miastach
dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
Stowarzyszenie DAFA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Smart City System – korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne
dr n. biol. Grażyna Pająk
Współzałożycielka AQUAcell, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk

Jak zielone budynki rozwiązują kluczowe problemy dzisiejszych miast: Case study – big data program w Rio de Janeiro
Dominika Czerwinska
Dyrektor, Membership and Europe Network w World Green Building Council

14.15-15.00 LUNCH

15.00-15.40 JAK I ZA ILE? – ZIELONY BUDYNEK W MIEŚCIE

Finansowanie zielonego budownictwa w inteligentnym mieście
Paweł Pitera
Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Biznes i region – Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku
Maciej Kazienko
Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

15.40 – 16.40 PANEL DYSKUSYJNY

Czy zrównoważone miasta to miasta zielonych budynków?

dr inż. arch. Lech Wojtas, Politechnika Śląska (Moderator)
Justyna Adamczyk, SKANSKA Property Poland
Kinga Dubicka, Marble&Quartzite
Edyta Korycka, TORUS
Rafał Schurma, PLGBC
Paweł Pitera, Bank Ochrony Środowiska

16.40 GREEN BUILDING TOUR – zapisy w dniu Konferencji/ ilość miejsc ograniczona

Justyna Adamczyk

Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Property Poland

Justyna z wykształcenia jest ekonomistą. Od 10 lat związana z firmą Skanska. Od 2006 roku ze Skanska SA – jako ekspert w dziedzinie zaopatrzenia międzynarodowego realizowanych przez firmę projektów. Od lutego 2011 r. pracuje w Skanska Property i zajmuje się: certyfikacją powierzchni biurowych najemców w systemie LEED Commercial Interiors, zrównoważonym marketingiem oraz prowadzeniem programów zielonej edukacji dla najemców oraz agentów nieruchomości.

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Członek Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Od ponad 5 lat prowadzi badania z zakresu możliwości zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie na dachach zielonych.  Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych obejmujących tematykę z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich. Redaktor Merytoryczna polskiej wersji Wytycznych FLL wydanych przez Stowarzyszenie DAFA.

Dominika Czerwinska

Director of Membership and Regional Networks, World Green Building Council

Dominika ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziałach biologii oraz planowania przestrzennego na Uniwersytecie York w Toronto w Kanadzie. W przeszłości współpracowała ściśle z uniwersyteckim Instytutem ds. Badań i Innowacji w Zrównoważonym Rozwoju (Institute for Research and Innovation in Sustaintability – IRIS), a także była zaangażowana w badania dotyczące wpływów fragmentacji lasów na ptaki wędrowne.

Kinga Dubicka

Dyrektor ds. Rozwoju, Marble&Quartzite Polska

Kinga z wykształcenia jest inżynierem i ekonomistą. Doświadczenie w pracy zdobywała w instytucjach międzynarodowych działających w Polsce, bądź poza granicami, takich jak CNN, McKinsey, Axel Springer czy Gruner Und Jahr. Od ponad trzech lat związana z branżą budowlaną, inicjatorka członkostwa M+Q w PLGBC. Aktywnie zaangażowana w projekty związane ze zrównoważonym budownictwem. Prowadziła i prowadzi inwestycje w zakresie dostarczenia oraz montażu kamienia w obiektach, które otrzymały certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent.

dr inż. Marcin Gawroński

Kierownik Zespołu LEED/BREEAM w Sweco

Assessor BREEAM International, Auditor BREEAM In-Use, BREEAM AP, LEED GA. Dr inż. Marcin Gawroński jest praktykiem z ponad sześcioletnim doświadczeniem. Był odpowiedzialny m.in. za certyfikację pierwszych projektów w Polsce, który otrzymały ocenę EXCELLENT, zarówno wśród budynków nowych jak i istniejących. Jest autorem kilku publikacji na temat zielonych certyfikatów. Firma Sweco Consulting (dawniej Grontmij Polska) sfinalizowała do tej pory certyfikację 62 budynków nowych i ponad 100 istniejących. Konsultanci Grontmij współpracowali z BRE w pracach przygotowawczych i testowych systemu certyfikacji BREEAM In-Use dla istniejących budynków.
Dr inż. Marcin Gawroński ukończył Politechnikę Poznańską, kierunek Elektrotechnika, jego specjalnością jest technika świetlna.

Maciej Kazienko

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

Maciej Kazienko pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku od 2009 roku. Odpowiedzialny jest m.in. za wspieranie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz upowszechniania wykorzystania OZE. Od 22 lat pracuje w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, zaangażowany w społeczną działalność w organizacjach pozarządowych.

Edyta Korycka

Dyrektor Działu Planowania Inwestycji, Torus

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, LEED GREEN ASSOCIATE 2014.

W branży nieruchomości pracuje od 12 lat.

W firmie Torus Sp. z o.o. Sp. K. odpowiada za planowanie i przygotowanie inwestycji biurowych, hotelowych, mieszkaniowych i logistycznych. Do jej zadań należy nadzór nad pracami projektowymi oraz obsługa inwestycji w zakresie wszelkich procedur administracyjnych.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu Project Management oraz budownictwem zrównoważonym. Obecnie uczestniczy w certyfikacji LEED dla trzech etapów inwestycji Alchemia w Gdańsku (etap II, III i IV – wszystkie pre-certyfikowane na poziomie Platinum). Certyfikacja I etapu Alchemii została zakończona uzyskaniem certyfikatu na najwyższym poziomie Platinum.

Ewa Kosmala

Technical Manager na Polskę i Kraje Bałtyckie w Knauf Insulation

Ewa Kosmala posiada tytuł mgr inż. budownictwa, uzyskany na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością Fizyka Budowli. Posiada uprawnienia krajowe i międzynarodowe CEM audytora energetycznego w budownictwie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe z zakresu marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest autoryzowanym wykładowcą Narodowej Agencji Poszanowania Energii, członkiem 5 komitetów technicznych PKN i sekretarzem komitetu ekologii PZiTB.

W Knauf Insulation od roku 2007 pełni funkcję Technical Managera na Polskę i kraje Bałtyckie a od 2012 także prokurenta. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli, współpracy z komitetami normalizacyjnymi oraz Public Affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie.

Alicja Napiórkowska

Kierownik Działu Planowania Inwestycji w Torus

Absolwentka Kierunku Towaroznawstwo w specjalności artykuły spożywcze i używki na AR w Szczecinie. Z trójmiejskim rynkiem nieruchomości związana jest od 8 lat. W Torusie pełni funkcję Kierownika Działu Planowania Inwestycji, zajmując się procesami uzyskiwania wszelkich uzgodnień i pozwoleń – począwszy od pozwolenia na budowę, kończąc na pozwoleniu na użytkowanie budynku. Koordynuje też pracę projektantów i usprawnia przepływ stosownych informacji bezpośrednio do osób nadzorujących prace na budowie. Od 2011 zajmuje się koordynowaniem procesu certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), któremu poddany jest kompleks Alchemia. Zajmuje się zbieraniem danych, weryfikacją materiałów, wdrożeniem planów erozji i sedymentacji, IEQ (Indoor Environmental Quality) Management Plan oraz zarządzaniem odpadami budowlanymi. Efektem m.in. jej zaangażowania w ten proces jest uzyskanie najwyższego poziomu certyfikacji LEED, Platinum, dla I etapu inwestycji.

Jest osobą, która nie boi się wyzwań, czego wyraz dała skacząc wraz zespołem Torusa z sześciometrowej rampy podczas 5. Konkursu Lotów Red Bull rozegranego w Gdyni w 2015 roku.

Witold Okoński

Prezes Stowarzyszenia DAFA
Carlisle Construction Materials GmbH

Doświadczenie w branży dachowej od 1983 roku, pracując zarówno w firmie wykonawczej jak i w przemyśle w Niemczech i od kilku lat również w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Area Managera na kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Carlisle Construction Mate¬rials GmbH. Od 2012 roku Prezes Stowarzyszenia DAFA.

dr n. biol. Grażyna Pająk

Współzałożycielka AQUAcell
Polska Akademia Nauk

Hydrobiolog, endoekolog. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Fykologicznego, adiunkt Bielskiej Wyższej Szkoły im J. Tyszkiewicza, ekspert z zakresu wellness i ekologii, Health Coach, członek Slow Food International.
Autorka wielu publikacji naukowych i artykułów prasowych, znana jako wykładowca, ekspert z radia (Polskie Radio Katowice, Trójka) i programów telewizyjnych (TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Katowice, TVN, TTV).
Jako pierwsza w Polsce wprowadziła edukację z zakresu przywracania struktury wody i neutralizacji smogu elektromagnetycznego znaną jako SMART LIFE SYSTEM.
Jest współautorką sposobu aktywowania mediów ciekłych i gazowych takich jak woda, paliwa ciekłe i gazowe, powietrze i mieszanki paliwowo-powietrzne.
Współzałożycielka  firmy AQUAcell. Obecnie jako Konsultant Naukowy propaguje rzetelną wiedzę opartą o badania naukowe, o zagrożeniach środowiska. Skutecznie pomaga wprowadzać namiastkę natury w cywilizowany świat.

Paweł Pitera

Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Ekonomista, od wielu lat związany z rynkiem finansowym i inwestycyjnym. Z Grupą Kapitałową Banku Ochrony Środowiska od 2009 r. W BOŚ Eko Profit jako Wiceprezes Zarządu nadzorował obszar inwestycji kapitałowych, finansowania dłużnego, a także doradztwa strategicznego. Jednocześnie uczestniczył w wielu kluczowych inicjatywach Centrali Banku Ochrony Środowiska, związanych między innymi z przygotowaniem nowych produktów bankowych. Posiada doskonałą znajomość rynku i branży OZE, projektów ekologicznych i energetycznych oraz potrzeb samorządów.

Przez szereg lat zarządzał obszarem nadzoru właścicielskiego, zdobywając wysokie kompetencje w zakresie znajomości finansów strategicznych firm. W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (2006 – 2007) był Dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii oraz Doradcą Zarządu. Kierował także Wydziałem Spółek Strategicznych w Biurze Nadzoru Właścicielskiego m.st. Warszawy (2003-2006). W latach 1998-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie przygotowywał m.in. analizy merytoryczne dotyczące tematyki gospodarczej.

Posiada doskonałą znajomość i doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze firm z różnych branż, w szczególności spółek ekologicznych, energetycznych, infrastrukturalnych i budowlanych. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych spółek prawa handlowego oraz współpracował z uczelniami wyższymi. W wielu firmach inicjował i wdrażał szereg strategicznych procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Ukończył studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Interesuje się zagadnieniami finansowania strukturyzowanego oraz hybrydowego. Jego hobby to fotografia i podróże, chętnie sięga po literaturę historyczną (II wojna światowa), w wolnych chwilach słucha dobrej muzyki.

Rafał Schurma

Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants

MArch, MS, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, USGBC Faculty. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie członek komitetu programowego i wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.

Ważniejsze projekty architektoniczne i urbanistyczne to m.in.:

  • Projekt Boston University Law School (dla firmy Beacon Architectural Associates), Boston, rola w projekcie: Project Manager.
  • Oasis of the sea: największy statek pasażerski na świecie (dla firmy Wilson Butler Architects)
  • Udział w procesie konsultingu pierwszego w Polsce budynku, który uzyskał certyfikację, Borg Warner Turbo Systems, i wielu innych projektów w różnych fazach certyfikacji w Polsce (np. Baltic Park Molo w Świnoujściu)
  • Samodzielne projekty budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych zarówno w USA, jak i w Polsce

dr inż. arch. Lech Wojtas

Politechnika Śląska

dr inż. architekt – starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach nie zniechęcający studentów do poszukiwania dobrych, lepszych i proekologicznych rozwiązań. Projektant realizujący przebudowy, nadbudowy, obiekty przemysłowe, domki, domy i osiedla starający się być rzetelnym i zrównoważonym projektantem w każdej skali. Prowadzi od lat pracownię projektową, czyli przetrwał kryzysy i chce się jeszcze rozwijać. Zaczynał od myśli o przekształceniach śródmieść miast jeszcze w czasach komuny.

Anna Żyła

Główny Ekolog Banku
Zastępca Dyrektora Departamentu Ekologii i Komunikacji BOŚ Bank

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Od wielu lat pracuje w Banku Ochrony Środowiska. Od początku zajmuje się tematyką współfinansowania przez Bank projektów służących ochronie środowiska.  Współtworzyła unikalne, stosowane w BOŚ Banku procedury dotyczące ryzyka ekologicznego projektów inwestycyjnych.

Uczestniczy w wypracowywaniu kierunków rozwoju działalności proekologicznej Banku i aktywnie wspiera rozwój tego zakresu działania BOŚ S.A. Uczestniczy w tworzeniu oferty proekologicznej. Nadzoruje merytorycznie pracę pionu specjalistów – inżynierów ochrony środowiska zatrudnionych w Centrach Korporacyjnych, Oddziałach i Centrali Banku

Podobne informacje