• 5 sierpnia 2020

Eco-Masuria – rusza luksusowa inwestycja w zgodzie z naturą

Eco-Masuria – rusza luksusowa inwestycja w zgodzie z naturą

Eco-Masuria – rusza luksusowa inwestycja w zgodzie z naturą 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

W okolicach Fromborka, w malowniczej scenerii lasów, Zalewu Wiślanego i wzgórz morenowych Wysoczyzny Elbląskiej, spółka Eco-Masuria Invest rozpoczęła prace nad nowoczesnym kompleksem wypoczynkowym. Inwestor już od wczesnego etapu planowania inwestycji współpracuje z ekspertami specjalizującymi się w ochronie środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonym budownictwie. Dzięki temu planowana inwestycja ma połączyć luksusową realizację z zasadami zrównoważonego budownictwa, ekologicznych rozwiązań oraz, co bardzo ważne – z zachowaniem i ochroną lokalnej bioróżnorodności oraz wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu. A tych ostatnich nie brakuje, ponieważ w sąsiedztwie inwestycji tylko na terenie samego Nadleśnictwa Elbląg znajduje się 9 rezerwatów przyrody, 2 parki krajobrazowe oraz 6 obszarów Natura 2000, z czego najbliższy to obszar Natura 2000 Zalew Wiślany. Oczywiście lista ta nie wyczerpuje wszystkich cennych obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, które decydują o jej wartości i definiują konieczność ekologicznego podejścia do jej realizacji i rozwoju w przyszłości. Potencjał przyrodniczy regionu daje wyjątkowe możliwości stworzenia inwestycji ułatwiającej kontakt z naturą, korzystanie z wyzwań i atrakcji turystyki przyrodniczej czy edukacji ekologicznej na różnych poziomach.

Na terenie kompleksu docelowo powstaną ścieżki edukacyjne, promujące wartości przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe regionu – TACTUS dołoży starań, aby zachować i ochronić cenne elementy przyrodnicze i wzmocnić potencjał lokalnej bioróżnorodności, a cały projekt ma oprzeć się na ekologicznych rozwiązaniach w myśl trendów i wymogów zrównoważonego budownictwa stawiającego na zero waste, energooszczędność, racjonalne gospodarowanie wodą i surowcami naturalnymi, materiały z recyklingu.

Pierwszy etap inwestycji to apartamentowiec. Zarejestrowany pod koniec lipca br. projekt ubiega się o precertyfikację LEED w wersji v4 BD+C: NC.

W procesie precertyfikacji zastosowany zostanie tzw. „pilotażowy kredyt” LEED Pilot Credit no. 55 – Bird Collision Deterrence, dedykowany ochronie ptaków przed kolizjami z budynkami. Jesteśmy z tego faktu szczególnie dumni, ponieważ będzie to pierwsza tego typu realizacja w Polsce i prawdopodobnie również w Europie.

Za ochronę bioróżnorodności i certyfikację LEED przy projekcie Eco-Masuria odpowiedzialne są firmy członkowskie PLGBC – TACTUS oraz GreenVest.