Inicjatywa Efektywna Polska

W Polsce mamy do czynienia z dwoma problemami, które dotychczas były zaniedbane, a których rozwiązanie z całą pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia, przy jednoczesnym znaczącym wpływie na szeroko pojęty rozwój gospodarczy, tj. na rozwój nowoczesnych technologii, zmniejszenie wydatków na zdrowie, zwiększenie liczby miejsc pracy, a także poprawę warunków życia. PLGBC jako instytucja kładąca duży nacisk na ekoedukację oraz dążenie do rozwijania procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, przystąpiło do Inicjatywy Efektywna Polska.

 

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) zidentyfikował dwa problemy związane z zasobem budynków w Polsce, które dotychczas były zaniedbywane, a których rozwiązanie z całą pewnością przyczyni się do poprawy życia w Polsce, przy jednoczesnym znaczącym wpływie na szeroko pojęty rozwój gospodarczy. Obszarami do tej pory zaniedbanymi są termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz stan powietrza w Polsce.

IEŚ wokół tych problemów chciałby skupić także inne organizacje i instytucje – w tym celu powołał do życia Inicjatywę Efektywna Polska (EP). Poparcie ze strony większej liczby partnerów z różnych sektorów m.in.

 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji eksperckich,
 • instytucji finansowych,
 • stowarzyszeń z branży producentów materiałów budowlanych

sprawia, że rekomendacje i działania mają charakter głosu środowiska, dla którego temat jakości powietrza i modernizacji budynków jest tematem ważnym.

Do tej pory (lipiec 2016) poparcie dla Inicjatywy EP wyraziły następujące organizacje/instytucje:

 1. Krajowa Agencja Poszanowania Enegii (KAPE)
 2. Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 3. Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE)
 4. Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE)
 5. Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
 6. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 7. Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 8. Stowarzyszenie Producentów Wełny mineralnej: szklanej i skalnej (MIWO)
 9. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
 10. Fundacja PlasticsEurope Polska
 11. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 12. Euro-centrum Park Naukowo-Technologiczny
 13. Instytyt Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 14. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Działania, które IEŚ zamierza podjąć w najbliższym czasie:

 • Prace i spotkania dotyczące Krajowego Planu Działań na rzecz efektywności energetycznej
 • Prace i spotkania dotyczące Strategii modernizacji budynków
 • Działania mające na celu opracowanie Krajowego Programu Modernizacji Budynków
 • Prace nad instrumentami wsparcia modernizacji budynków (w szczególności jednorodzinnych – Fundusz Modernizacji, program Ryś etc.)

Wspieramy ideę zwiększenia efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Zielone rozwiązania wykorzystywane w modernizacji budynków mają bezpośredni wpływ zarówno na zdrowie ludzi, zmniejszenie wydatków na energię, jak też poprawę jakości środowiska naturalnego.” – mówi Alicja Kuczera, CEO Polskiego Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Z uwagi na duży niewykorzystany potencjał ukryty w polskich budynkach jednorodzinnych istotne jest stworzenie sprawnego systemu finansowego wspierania termomodernizacji – jest to niezwykle ważny koncept z uwagi na skalę problemu. Budynki muszą się zmieniać, aby sprostać obecnym, a także przyszłym wymogom prawnym i oczekiwaniom użytkowników.

Przeprowadzenie modernizacji w zielonym standardzie zapewni, że remontowany obiekt będzie bardziej efektywny energetycznie, a także podniesie zdrowie i komfort jego mieszkańców i użytkowników.

Zaparaszamy do śledzenia aktualności na stronie http://efektywnapolska.pl/ oraz do obserwowania nas na Twitterze @efektywnapolska – https://twitter.com/efektywnapolska.