• 16 maja 2022

Ekohotele – przyszłość, czy już standard?

Ekohotele – przyszłość, czy już standard?

Ekohotele – przyszłość, czy już standard? 864 576 PLGBC

Materiał partnera

Zainteresowanie ekologią i środowiskiem wciąż rośnie. Coraz więcej ludzi wybiera bardziej zielone, przyjazne rozwiązania i stajemy się świadomi, że to, co robimy, wpływa na przyszłość planety. Zjawisko to przekłada się na wszelkie aspekty życia, w tym także na czas urlopów i podróży. W ankiecie serwisu TripAdvisor aż 71% użytkowników zadeklarowało, że następny urlop chce spędzić „bardziej ekologicznie” niż poprzedni. Podczas przeglądania noclegów na różnych wyszukiwarkach, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, pojawiają się coraz częściej osobne opcje filtrowania względem budynków z rozwiązaniami proekologicznymi.

Aspekt ten dostrzeżono na rynku obiektów hotelowych. Rozwiązania przyjazne środowisku znajdujące się w hotelach powodują, że postrzeganie danego obiektu staje się cieplejsze i bardziej pozytywne oraz wpływa na lepsze samopoczucie gości hotelowych. Bardzo ważnym elementem wdrażania ekologicznych rozwiązań w budynkach jest to, że właściciele tych obiektów otrzymują zyski: optymalizacja zużycia energii i wody w budynku oznacza oszczędność kosztów, a bardziej efektywne i długotrwałe wykorzystanie materiałów – mniej odpadów. Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję i chęć wyróżnienia się na rynku hotelarskim, wdrażanie proekologicznych rozwiązań staje się świetnym narzędziem do uzyskania obopólnych korzyści zarówno dla gości, jak i dla samych właścicieli hoteli.

Na świecie i w Polsce stosuje się interesujące, technologicznie zaawansowane i innowacyjne, choć niedrogie proekologiczne rozwiązania. Są to między innymi: zielone tarasy i dachy, ogrody warzywne, aplikacje do sterowania parametrami powietrza w pomieszczeniach (IoT), inteligentne zarządzanie zużyciem energii, rezygnacja z jednorazowych naczyń i opakowań (less waste), spłukiwanie toalet wodą szarą lub deszczową czy optymalizacja przeszkleń w budynku.

Konkretne przykłady, jakie można spotkać w polskich hotelach, to m.in.:

  • zastosowanie pompy ciepła, system odzysku wody szarej i własny warzywniak w hotelu Uroczysko 7 Stawów w miejscowości Gola Dzierżoniowska
  • w AccorHotels i Marriott w całej sieci zrezygnowano z małych plastikowych opakowań kosmetyków i zastąpiono je dużymi dozownikami
  • Hotel Skipper w Rewie z kolei zastosował technologię ogrzewania wody z kolektorów słonecznych
  • Hotel Ramka z Poznania wprowadził najnowsze rozwiązania energooszczędne w obiekcie, zakładając panele fotowoltaiczne i montując trójwarstwowe szyby. Umożliwia też gościom ładowanie samochodów elektrycznych.

Jakie narzędzia można wykorzystać do zmniejszenia wpływu obiektu hotelowego na środowisko? Już począwszy od etapu powstawania obiektu lub w czasie jego użytkowania szeroko rozumiane podejście proekologiczne można realizować za pomocą uznanych, międzynarodowych certyfikacji BREEAM, LEED, Fitwel czy WELL. BREEAM i LEED to systemy certyfikacji umożliwiające realizację projektu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w kontekście środowiska zewnętrznego i komfortu użytkownika. Obejmują wszystkie etapy realizacji projektu, od koncepcji do użytkowania. WELL i Fitwel to systemy certyfikacji optymalizujące budynki w celu poprawy zdrowia i samopoczucia użytkowników i lokalnej społeczności. Obejmują środowisko wewnętrzne oraz przestrzenie zewnętrzne, w których użytkownik przebywa na co dzień. Certyfikację można przeprowadzić na różnych poziomach oceny w zależności od potrzeb właściciela budynku i jego budżetu. Finalnym, podsumowującym działania dokumentem, jest certyfikat przyznany dla obiektu po przejściu całego procesu ewaluacji. Korzyści wynikające z certyfikacji to między innymi: minimalizacja wpływu na środowisko, potwierdzenie najwyższych standardów, poprawa jakości procesu budowlanego, niższe koszty eksploatacyjne oraz optymalizacja zużycia mediów i energii, zielony wizerunek.

Inżynierowie Sweco Polska opracowali praktyczny poradnik po najbardziej popularnych systemach certyfikacji wielokryterialnych. Głównym celem opracowania jest wskazanie podstawowych wytycznych, dobrych praktyk i pokazanie przykładów rozwiązań, które w ramach koncepcji projektu, a następnie projektowania oraz realizacji przyczyniają się do powstania obiektu – bardziej zielonego, a co z tego wynika bardziej przyjaznego i tańszego w użytkowaniu. Poradnik można bezpłatnie pobrać ze strony Certyfikacja wielokryterialna budynków – praktyczny poradnik branżowy (sweco.pl).

Jeśli certyfikacja według międzynarodowych standardów jest zbyt skomplikowana i kosztowna, zawsze można opracować wewnętrzną Politykę Środowiskową, skupiając się na wybranych zagadnieniach. Dokument taki można sporządzić dla całej sieci hoteli, jak również dla pojedynczych obiektów. Umożliwia ona analizę działalności operacyjnej pod względem śladu środowiskowego i węglowego, identyfikuje obszary do usprawnienia, pomaga zdefiniować cele środowiskowe i daje możliwość zaplanowania wdrożenia i osiągnięcia celów środowiskowych. Polityka Środowiskowa to dokument generowany na własne potrzeby i według indywidualnych kryteriów. Oznacza to, że jest to bardzo elastyczne podejście, które umożliwia wprowadzenie rozwiązań zarówno w okresie długoterminowym, jak i krótkim. Polityka może też być częścią strategii CSR i elementem raportowania pozafinansowego ESG. Efektem polityki i konkretnych realizacji mogą być np. całkowita rezygnacja z plastikowych kubków, rurek i sztućców, wyznaczenie miejsc na łąki kwietne, zastąpienie w toaletach ogólnodostępnych ręczników papierowych rolkami ręczników bawełnianych lub zastosowanie maszyn kompostujących żywność.

Przyjazne środowisku podejście w branży hotelarskiej to bardzo szerokie zagadnienie, które można realizować na bardzo różne sposoby, uwzględniające możliwości ekonomiczne, techniczne czy czasowe klienta. Do analizy i implementacji rozwiązań warto skorzystać z ciekawych i dostępnych narzędzi systematyzujących te zagadnienia i wspomagających wdrażanie oraz monitoring celów.

Skip to content