• 27 września 2022

Energia z paneli fotowoltaicznych zasila biuro budowy nowego osiedla Skanska

Energia z paneli fotowoltaicznych zasila biuro budowy nowego osiedla Skanska

Energia z paneli fotowoltaicznych zasila biuro budowy nowego osiedla Skanska 1024 576 PLGBC

Materiał partnera

Zrównoważone budownictwo to kierunek obierany przez coraz większą liczbę deweloperów. Kilka lat temu Skanska była pierwszą spółką mieszkaniową w stolicy, która do zasilania placu budowy swojego osiedla wykorzystała wyłącznie energię wiatrową. W przypadku realizacji projektu NU! Warszawa Wola, spółka kładzie jeszcze większy nacisk na inwestycję w OZE. Budowę pierwszego etapu tego osiedla zasila zarówno energia wiatrowa, jak i pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na placach budowy to ważny krok na drodze do realizacji celów klimatycznych, jakie wyznacza sobie firma. Skanska planuje do roku 2030 zredukować emisję dwutlenku węgla o 50%, a do roku 2045 osiągnąć neutralność emisyjną. Tym samym konsekwentnie wprowadza rozwiązania, które minimalizują negatywny wpływ działalności budowlanej na środowisko i bezpośrednie otoczenie inwestycji, wyznaczając w ten sposób nowe standardy w branży. Obok energii odnawialnej spółka od lat wykorzystuje w swoich projektach budowlanych nietoksyczne materiały o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych, wprowadza także innowacyjne systemy umożliwiające oszczędzanie energii w czasie budowy i użytkowania osiedli.

– Rozwijanie ekologicznych rozwiązań – nie tylko w samych mieszkaniach, ale również podczas ich budowy – jest założeniem, które realizujemy w myśl Celu Klimatycznego, wspólnego dla wszystkich spółek Skanska – mówi Artur Łeszczyński, menadżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Ze względu na to, że o zrównoważonym charakterze naszych inwestycji myślimy długofalowo, postanowiliśmy użyć paneli fotowoltaicznych już w trakcie budowy pierwszego etapu NU! Warszawa Wola. Pozwoli nam to korzystać z nich także w przyszłości, podczas realizacji kolejnych pięciu etapów osiedla – dodaje.

Jeszcze większa redukcja emisji CO2

Na placu budowy osiedla NU! Warszawa Wola, oprócz energii wiatrowej, korzysta się również z energii słonecznej. Wykorzystanie prądu wyprodukowanego przez turbiny wiatrowe oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne, oznacza jeszcze większą wydajność i samowystarczalność energetyczną podczas realizacji inwestycji. Instalację tworzy łącznie 70 paneli – 60 z nich znalazło się na dachu biura budowy, a 10 na nowo powstałym car porcie.

Zamontowane panele fotowoltaiczne wyprodukują w ciągu roku ok. 26 MWh energii elektrycznej. To znacząca moc, która pozwoli Skanska w większym stopniu uniezależnić od źródeł zewnętrznych, ograniczając w ten sposób pobór energii z sieci miejskiej.

– Przy budowie NU! Warszawa Wola korzystamy z czystej energii, która pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 21 ton rocznie – mówi Łukasz Witek, Starszy Menadżer Projektu NU! Warszawa Wola w spółce mieszkaniowej Skanska. – Patrzymy na proces budowlany przez pryzmat jego oddziaływania na środowisko i dlatego wprowadzamy ekologiczne rozwiązania. Rozumiemy, że od naszych działań zależy jakość życia w naszym otoczeniu. Chcemy zmieniać dotychczasowe podejście i praktykę poprzez tworzenie nowych standardów. W taki sposób rozumiemy naszą odpowiedzialność – dodaje.

Do czego wykorzystywana będzie energia słoneczna?

Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne zasili pomieszczenia i teren zewnętrzny biura budowy Skanska, ale nie będzie to jej jedyne przeznaczenie:

– Panele fotowoltaiczne zamontowaliśmy również na dachu nowego car portu. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie zielonej energii do ładowania pojazdów elektrycznych, np. samochodów lub hulajnóg, którymi docierają tu pracownicy Skanska – wyjaśnia Marcin Szwejk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w Metis Polska.

Realizacja osiedla NU! Warszawa Wola jest przykładem perspektywicznego i zarazem niestandardowego podejścia do tworzenia ekologicznych budynków wielorodzinnych.

Warto przypomnieć, że wraz z nowym osiedlem mieszkaniowym przy ulicy Kolejowej Skanska zrewitalizuje jego najbliższą okolicę, zupełnie odmieniając tę część stolicy. Deweloper wyremontuje fragment drogi, stworzy ścieżkę rowerową oraz nowe chodniki, a na terenie osiedla powstanie łąka kwietna i park – otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta.

Skip to content