EU GreenBuilding Programme

The EU GreenBuilding Programme (GBP) powstał w 2005 roku. Po ponad 8 latach działania, osiągnięto założony wynik, czyli zebranie danych dotyczących 1000 budynków, dlatego też z dniem 1 października 2014 podjęto decyzję o zakończeniu programu.
Oszczędność energii adresowana przez GBP jest jednym z najistotniejszych aspektów green buildings. Urządzenia mechaniczne, oświetlenie oraz ogrzewanie i klimatyzacja mają największy wpływ na zużycie energii w budynkach, w związku z tym prezentują również największą możliwość zmian.
Głównym celem GBP było zwiększenie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz technologiami wykorzystującymi energię odnawialną w budynkach niemieszkalnych. GBP uzupełniał, a jednocześnie wychodził poza standardy narzucone przez dyrektywy europejskie oraz lokalne kodeksy budowlane.
Budynki zakwalifikowane do programu musiały spełniać następujące warunki:

  • Nowe budynki – całkowite zużycie energii powinno być o 25% niższe niż normy krajowe
  • Budynki remontowane – zmniejszenie zużycia energii o 25%

Programem zarządza European Comission Joint Research Centre, a kontaktem programu w Polsce jest Polish Green Building Council.