Modele energetyczne

Większość przedstawionych opcji można przetestować przed zastosowaniem w rzeczywistości poprzez symulacje zwane modelowaniem energetycznym. Symulacje te wymagają stworzenia wiernego trójwymiarowego, wirtualnego modelu budynku, w którym wszystkie przegrody budowlane mają konkretne własności fizyczne (masę, ciepło właściwe, U, g, Lt). Pomieszczeniom przypisuje się ich przyszłe funkcje, wprowadza się do nich ludzi, sprzęt komputerowy, procesy technologiczne wraz z harmonogramami czasowymi. Budynek wyposaża się w instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia. Konfiguruje się systemy sterowania tymi instalacjami. Można wówczas badać różne opcje szkła fasad, wpływ różnych grubości izolacji termicznej ścian, dachów, można testować różne warianty instalacji i automatyki. Model usytuowany jest w konkretnym miejscu geograficznym, dla którego wykorzystuje się komplet danych pogodowych dla każdej godziny w roku. Obliczenia wykonywane są co najmniej dla każdej godziny w roku (8760 godzin), a można je zagęścić nawet do kroku 6-minutowego. Daje to olbrzymią dokładność wyników, nieporównywalną z wynikami otrzymanymi ze sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Poza ilością energii w rozbiciu na różne składowe (ogrzewanie, chłodzenie, pompy i wentylatory) i nośniki energii, można analizować komfort cieplny (PPD, PMV, temperatura odczuwalna), badać pracę systemów odzysku energii.

Model budynku biurowego © Arup

Zużycie energii cieplnej i chłodniczej w ciągu roku dla jednego z budynków © Arup