Strategia

Podstawę do stworzenia budynku o niskim zużyciu energii stanowić powinna strategia, dostosowana do konkretnego budynku, uwzględniająca jego lokalizację, funkcję, uwarunkowania planistyczne, dostępność mediów oraz budżet inwestora. W inny sposób będziemy podchodzić do budynku mieszkalnego, w inny do hali fabrycznej, a w jeszcze inny do biurowca. Wskazane jest jednak, aby analizę dostępnych rozwiązań energooszczędnych przeprowadzić w następującej kolejności (poniżej podano jedynie przykłady opcji do rozważenia):

Powyższa kolejność jest o tyle ważna, że pozwala na uniknięcie zastosowania kosztownych rozwiązań w stosunku do mało efektywnego budynku, np. odnawialnych źródeł energii w budynku o dużym zapotrzebowaniu na energię.