Techniki pasywne

W naszym klimacie skuteczna wentylacja naturalna umożliwia wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja naturalna jest terminem szerszym, niż wentylacja grawitacyjna, ponieważ obejmuje również rozwiązania oparte na wykorzystaniu wiatru jako siły napędowej. Wyłączenie wentylacji mechanicznej daje konkretne oszczędności w zużyciu energii. Należy jednak mieć pewność, że zapewni ona warunki komfortu, tzn. dostarczona zostanie odpowiednia ilość świeżego powietrza, a jego temperatura w strefie przebywania ludzi nie będzie odebrana jako niekomfortowa. Niebezpieczne jest tu zwłaszcza ryzyko przeciągów, które powstają przy zbyt dużej prędkości przepływu powietrza o niskiej temperaturze. Znacznie lepiej tolerujemy wysokie prędkości powietrza o wysokiej temperaturze. Skuteczność wentylacji naturalnej potwierdza się za pomocą symulacji numerycznych. Wentylację naturalną można z powodzeniem stosować w Polsce w okresie przejściowym, tj. na wiosnę i jesienią, pod warunkiem zapewnienia komfortu akustycznego w pomieszczeniach po otwarciu okien.

Masa elementów konstrukcyjnych budynku, tj. ścian, słupów, belek, stropów wpływa na mikroklimat pomieszczeń. Elementy te akumulują ciepło i chłód, a przez to spowalniają reakcje budynku na zmieniające się warunki na zewnątrz i wewnątrz.

Maksymalizacja oświetlenia światłem dziennym prowadzi wprost do wyłączenia lub ograniczenia intensywności pracy instalacji oświetlenia sztucznego. Należy pamiętać, że ograniczenie zużycia energii przez instalację oświetleniową skutkuje również ograniczeniem zysków ciepła generowanych przez źródła światła, a tym samym ograniczeniem zużycia energii przez system klimatyzacji. Jest szereg sposobów zwiększenia dopływu światła dziennego. Bardzo ważnym jest to, jaka jest głębokość przestrzeni oświetlanej. Im mniejsza, tym, co oczywiste, lepsza jest penetracja światła dziennego. Można również zwiększyć wysokość fasady szklanej poprzez eliminację sufitu podwieszonego w pasie przyokiennym. Tzw. półki świetlne oraz „rury słoneczne” pozwalają na doprowadzenie światła dziennego do głębiej położonych części budynku.