Wytwarzanie energii

Wytwarzanie energii w budynku lub jego otoczeniu jest ostatnim ogniwem zmniejszania ilości energii doprowadzanej do budynku z zewnątrz. Jest tak dlatego, że praktycznie wszystkie technologie generowania energii na miejscu są kosztowne i znacznie korzystniejsze jest wpierw ograniczenie zapotrzebowania, a dopiero potem wytworzenie energii. Dostępnych jest wiele technologii niskoemisyjnych i odnawialnych.

Kogeneracja i trójgeneracja polegają na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Ciepło może być również zamienione na energię chłodniczą w absorpcyjnych agregatach wody lodowej. Sprawność takich urządzeń jest stosunkowo wysoka, jednak same urządzenia wymagają bardzo starannego utrzymania i dość częstych przeglądów. Źródłem energii jest najczęściej gaz ziemny. Na świecie stosuje się również jednostki kogeneracyjne napędzane biodieslem / czystym olejem rzepakowym. Jest to wówczas rozwiązanie bazujące na surowcu odnawialnym – biopaliwie.

Kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) są coraz częściej stosowane w kraju i o ile jest zapewniony stały odbiór ciepła z kolektorów, jest to jedna z opcji warta rozważenia. Szczególnie dobrze sprawdza się w szpitalach i instalacjach basenowych. Okresowe użytkowanie budynków, jak np. biurowców przez pięć dni w tygodniu, nie jest wskazaniem do stosowania kolektorów. Konieczne bowiem jest wówczas albo magazynowanie całego ciepła pozyskanego w czasie weekendów, co skutkuje olbrzymimi zasobnikami ciepła, albo rozpraszać to ciepło. Ten drugi wariant zdecydowanie zmniejsza efektywność całego systemu.

Panele fotowoltaiczne charakteryzuje ciągle stosunkowo niska sprawność i wysoki koszt zakupu. Na rynku dostępne są panele wolnostojące i wbudowywane w fasadę, tzw. Building Integrated Photovoltaic Panels. W chwili obecnej są stosowane raczej jako wyróżnik budynku, niż istotne dla całego budynku źródło energii.

Turbiny wiatrowe zintegrowane z budynkiem zastosowano już w Polsce, jednak ponieważ są to urządzenia o małej maksymalnej mocy (5-6 kW), ich wpływ na bilans energetyczny budynku jest raczej symboliczny. W centrach miast nie mają uzasadnienia. Mogą natomiast być rozważane w lokalizacjach słabo zurbanizowanych, o ile zasadność ich zastosowania potwierdzą badania wiatrowe.