• 24 maja 2022

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” członkiem Forum Darczyńców

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” członkiem Forum Darczyńców

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” członkiem Forum Darczyńców 888 272 PLGBC

Materiał partnera

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” dołączyła do grona członków wspierających Forum Darczyńców. Forum to grupa organizacji otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń, dbających o wysokie standardy działania.

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza fundacje i stowarzyszenia, które wspierają finansowo działania społecznie użyteczne. Członkami wspierającymi Forum mogą zostać organizacje pozarządowe, które przyznają granty, dotacje, stypendia lub pożyczki, opierając się na jasnych i przejrzystych zasadach, zainteresowane współpracą w ramach Forum Darczyńców oraz wspieraniem jego działań.

Decyzja w tej sprawie zapadła 12 maja br. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców w Polsce.

– Forum Darczyńców to cenna platforma wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, zrzeszająca organizacje pozarządowe, w tym największe fundacje korporacyjne w Polsce. Cieszymy się, że członkowie Forum docenili dotychczasową działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” i wysokie standardy, których przestrzegamy w prowadzonej działalności. Jestem przekonana, że członkostwo w Forum będzie dla nas doskonałą okazją do konstruktywnej współpracy na rzecz rozwoju inicjatyw społecznych w Polsce – mówi Dominika Sztuk-Arak, Prezeska Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

– Bardzo cieszymy się z przyjęcia Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” do Forum Darczyńców. Fundacja konsekwentnie realizuje działania na rzecz społeczności lokalnych i prężnie rozwija program wolontariatu pracowniczego. Fundacja współpracowała z nami już wcześniej, wypracowując w gronie 45 fundacji „Standardy działania fundacji korporacyjnych” oraz biorąc udział w „Forach Fundacji Korporacyjnych”. Teraz będziemy jeszcze bliżej współpracować, w gronie Forum mamy już 17 fundacji korporacyjnych, które wzajemnie się inspirują i chętnie wymieniają się doświadczeniami – mówi Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” istnieje od 2009 r. Powstała z myślą o wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez społeczność lokalną w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne CEMEX – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Najważniejszymi filarami Fundacji CEMEX są Konkurs Grantowy dla Organizacji Pozarządowych i Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów” oraz Konkurs dla Wolontariuszy CEMEX Polska.

Działalność Fundacji jest częścią Globalnej Strategii Wpływu Społecznego CEMEX i koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Skip to content