• 17 czerwca 2020

Future of offices in a post pandemic world: nowy raport Arup

Future of offices in a post pandemic world: nowy raport Arup

Future of offices in a post pandemic world: nowy raport Arup 809 683 PLGBC

Z dnia na dzień Covid-19 zmusił nas do szybkiego przystosowania się do pracy zdalnej. To doświadczenie będzie miało istotny wpływ na przyszłe potrzeby i wymagania pracowników biurowych, a co za tym idzie, w dłuższej perspektywie również funkcjonowanie budynku.

Zarówno właściciele i inwestorzy, jak i najemcy, dostrzegają, że w efekcie pandemii na rynku powierzchni biurowych zapanowała niepewność. Raport Arup Future of offices in a post pandemic world analizuje krótko- i długotrwałe nowe kierunki, które ukształtują biuro post-pandemicznego świata, a także związane z nimi możliwości.

Covid-19 przyśpieszył tempo rozwoju idei, które istniały w sektorze nieruchomości biurowych przed pandemią, takich jak skupienie na zdrowiu i samopoczuciu pracowników, elastyczne godziny pracy czy dążenie do bardziej wydajnego wykorzystania przestrzeni. Zrównoważony rozwój, inteligentne budynki i cyfryzacja miejsca pracy to integralne składniki transformacji, kształtującej biuro przyszłości.

Arup zgłębia pomysły i sposoby myślenia wyłaniające się w zespołach w różnych rejonach świata. Każdy region oferuje świeże doświadczenia, obserwacje i wnioski w kwestii wpływu, jaki może mieć pandemia na nas wszystkich – inwestorów, deweloperów, właścicieli i użytkowników.

Pełen raport (w języku angielskim) jest dostępny tutaj.