• 22 listopada 2021

Glasgow, COP26 – krok naprzód w walce o klimat

Glasgow, COP26 – krok naprzód w walce o klimat

Glasgow, COP26 – krok naprzód w walce o klimat 1024 608 PLGBC

Materiał partnera

Podczas gdy świat walczy ze zmianami klimatu, szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow w Szkocji daje nam przełomowe rozwiązania i jeszcze większą motywację do wysiłku na rzecz zażegnania kryzysu. Potraktujmy go zarówno jako konieczność biznesową, jak i szansę dla rozwoju.

Istnieje coraz większa zgoda, że sektor prywatny również musi się angażować, jeśli świat ma uniknąć katastrofalnego globalnego ocieplenia. Wszystkie wysiłki idą w parze z porozumieniem klimatycznym z Paryża z 2015 r., które wzywa do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, oraz działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza (2,7 Fahrenheita) powyżej poziomu z ery przedprzemysłowej.

Branża budowlana i jej rola w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Branża budowlana, jako jeden z największych ekosystemów ekonomicznych na świecie, ma do odegrania ważną rolę w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważenie w przypadku budownictwa odnosi się do pełnego cyklu życia budynku (projektowanie, produkcja materiałów budowlanych, budowa, eksploatacja, rozbiórka i utylizacja).

World Green Building Council, z którym Aluprof współdziała poprzez członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego, przedstawia międzynarodowy raport na temat biznesowego uzasadnienia dla budownictwa ekologicznego, łączący szereg poglądów branżowych oraz najbardziej rzetelne badania i najnowszą wiedzę na ten temat. Raport dostarcza dowody na rzecz globalnego popierania zielonego budownictwa i zrównoważonego projektowania w czytelnie napisanym, atrakcyjnym wizualnie formacie, skierowanym do liderów branży (zachęcamy do lektury: tutaj).

Działania Aluprof na rzecz środowiska

Aluprof jest członkiem PLGBC i od lat wspiera dążenia branży do uzyskania neutralności klimatycznej, popiera rozwiązania proekologiczne i angażuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Firma dostarcza rozwiązania dla nowoczesnej architektury, w której ecodesign jest w centrum wszystkich działań. Wymagania pasywne, wysoka efektywność energetyczna, certyfikacja Cradle to Cradle Certified™ i, jako dodatkowa zaleta, możliwość zastosowania niskoemisyjnych wlewków aluminiowych, które mogą zmniejszyć całkowity wbudowany ślad węglowy budynku, to tylko wybrane przykłady proekologicznych aktywności.

Zmiany klimatyczne są głównym aktualnym problemem. Rządy, firmy i osoby prywatne poszukują sposobów na zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Aluprof wraz z Bureau Veritas zmierzyły wpływ organizacji i produktu na środowisko oraz opracowali strategię dekarbonizacji. Strategia ESG zakłada uzyskanie pełnej neutralności klimatycznej i na tym kierunku skupiają się wysiłki organizacji.

Recykling aluminium

Wśród wielu działań prośrodowiskowych, podejmowanych przez Aluprof, należy wymienić inwestycje w optymalizację procesu produkcyjnego opartego w większości na aluminium pochodzącym z recyklingu, zakup zielonej energii, wdrożenia technologiczne wynikające z zarządzania środowiskowego ISO 14001, przeprowadzoną analizę EPD, certyfikację C2C oraz współpracę z dostawcami optymalizującą łańcuch dostaw.

Szczególnie należy podkreślić wykorzystanie procesu recyklingu aluminium w tworzeniu wlewków niskoemisyjnych w ramach współpracy z Grupą Kapitałową Kęty – dostawcą wlewków aluminiowych do produkcji nowoczesnych rozwiązań. Zalety recyklingu aluminium wydają się oczywiste: aluminium z recyklingu nie musi być wydobywane, boksyty nie muszą być przetapiane w piecach hutniczych, a złom aluminiowy nie trafia na wysypiska.

Recykling aluminium jest niemal szczelny, ponieważ chemiczne właściwości aluminium nie zmieniają się (korozja jest nieznaczna i właściwie pomijalna). Fakt ten sprawia, że jest to niezwykle „zrównoważony metal”. I w oparciu o niego można budować lepszą przyszłość.

Skip to content