fbpx

Green Up GOZ

GOZ

działania wspierające/propagujące/rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
#PLGBCgreenUP #PLGBCcircular

Zobacz jak NG concept realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
Rozwijanie procesów wokół gospodarki cyrkularnej jest wyzwaniem, które NG Concept podjęło z ambicjami i energią. W ramach aktywnego udziału w transformacji rynku, w myśl wewnętrznej polityki CSR, firma uszczelnia swoje procesy projektowe i wykonawcze ograniczając ilości odpadów u źródła, rewaloryzując min. 80% tych powstałych w procesie budowy, coraz częściej podejmując współpracę z dostawcami materiałów z zawartością surowców z recyclingu i niezmiennie analizując nowe możliwości pojawiające się na rynku, aby swoimi działaniami wspierać inicjatywy ekonomii cyrkularnej w procesie budowlanym.
Zobacz jak 7r realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
W obiekcie w podkrakowskich Balicach, gdzie mieści się centrum badawczo-rozwojowe Grupy BWI, deweloper - firma 7R, zastosował innowacyjny technologicznie system trigeneracji, który sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia potrzebna do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynku. Ciepło wytwarzane przez silnik i gorące spaliny jest odzyskiwane na dwa sposoby: do ogrzewania wody oraz do ogrzewania budynku. Ponadto, w lecie, kiedy nie wykorzystuje się w pełni produkowanego ciepła, podgrzana woda kierowana jest na agregat absorpcyjny, gdzie jej energia wykorzystywana jest do wytworzenia wody zimnej. Oznacza to, że budynek jest niemal samowystarczalny energetycznie.
Zobacz jak ArcelorMittal realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
Od Grudnia 2021, kształtowniki gorącowalcowane i grodzice EcoSheetPile™ Plus z rodziny stali niskoemisyjnych - XCarb® Recycled and renewably produced, pochodzące z hut ArcelorMittal w Luksemburgu, zostały certyfikowane przez Cradle to Cradle Certified® z wynikiem Gold. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, gdyż ArcelorMittal jest obecnie jedynym producentem stali, którego produkty są certyfikowane w tym systemie. Cradle to Cradle Certified® jest globalnym standardem dla produktów, które są bezpieczne, cyrkularne i wytworzone w sposób odpowiedzialny.
Zobacz jak DEKRA realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
Jedną z proekologicznych inicjatyw, do której DEKRA zachęca pracowników, jest zbiórka starych baterii. Baterie ułatwiają życie, ale – z uwagi na to, że zawierają ołów, kadm, rtęć i nikiel – nie wolno wyrzucać ich do zwykłych koszy na śmieci. Powinny trafiać do specjalnych zbiorników, aby mogły być później poddane recyklingowi. Ponownie przetworzyć można je w aż 99,5%! Dlatego w biurach DEKRA stanęły odpowiednio oznaczone pudła na zużyte baterie, a do pracowników skierowano kampanię informacyjną wyjaśniająca, dlaczego recykling baterii jest tak ważny.
Zobacz jak Kwadratura realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
Firma realizuje ideę w zakresie stosowanych materiałów. Coraz częściej projektuje budynki z prefabrykatów, np. z drewna clt. W zakresie wyposażenia wnętrz – pracownia proponuje materiały takie jak linoleum z przetworzonych odpadów produkcyjnych, czy meble wykorzystujące surowce z recyklingu.
Zobacz jak 7r realizuje działania wspierające/ propagujące/ rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym
Dbając o efektywną gospodarkę wodną firma 7R stosuje w okolicach budowanych obiektów otwartą kostkę brukową. Przepuszcza ona wodę deszczową podczas intensywnych opadów umożliwiając infiltrację tysięcy litrów wody do gruntu, co pozwala na uniknięcie rozbudowy infrastruktury i naruszania naturalnego obiegu wody.