Business Garden Poznań to nowoczesny park biznesowy o planowanej powierzchni najmu około 88 000 m2, oferujący komfortowe środowisko pracy i idealne warunki wspierające procesy biznesowe oraz rozwój centrów operacyjnych firm z sektora BPO, SSC i IT.

W ostatecznym kształcie, kompleks tworzyć będzie dziewięć budynków biurowych klasy A rozlokowanych na 6-hektarowej działce w granicach ulic Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej.

W 2015 roku oddano do użytku pierwsze cztery z dziewięciu planowanych budynków o całkowitej powierzchni najmu 42 000 m2. Na początku tego roku ruszyła budowa drugiego etapu inwestycji, która obejmuje realizację pięciu budynków biurowych o powierzchni 46 000 m2 oraz wolnostojącego budynku przeznaczonego w całości na funkcję parkingową.

Kompleks wyróżnia się charakterystyczną kameralną zabudową, dużym udziałem terenów zielonych i rozwiązaniami zapewniającymi komfortowe środowisko pracy. Oprócz przestrzeni biurowych, w kompleksie oferowanych jest szereg usług, np. kantyna, placówka medyczna, przedszkole, bankomat. Wraz z rozbudową projektu powstaną dodatkowe punkty usługowe wspierające biznes i stanowiące udogodnienie dla przyszłych najemców.

Business Garden Poznań jest jednym z nielicznych projektów zlokalizowanych poza ścisłym centrum miasta, które otrzymały najwyższą certyfikację w Polsce. Uzyskane w trakcie procedury punkty zostały przyznane w głównej mierze za wysoki standard budynków i pro-ekologiczne rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii, wody, emisji gazów cieplarnianych, ilości wytwarzanych odpadów, a także za szczególną dbałość o jakość środowiska pracy.

Kompleks znakomicie wpisuje się w realizację przyjętej przez miasto Poznań strategii rozwoju Marcelina poprzez wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji oraz wzmacnianie jego pozycji jako centrum usług wyższego rzędu.

Inwestorem i deweloperem projektu jest spółka Vastint Poland. Projekt architektoniczny powstał w pracowni Ahlqvist & Almqvist Arkitekter oraz Arcade Polska, natomiast generalnym wykonawcą obu etapów kompleksu jest firma PORR (Polska).

Podobne informacje