PLGBC Sympozjum, Expo, Gala odbyło się 16 października br. Była to pierwsza impreza w Europie Środkowej i Wschodniej poświęcona idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Przyciągnęła ona do Krakowa ok. 200 osób.

Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) we współpracy z Bovis Lend Lease i Grupą Buma. Spotkanie to było pierwszym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej, w którym wzięli udział przedstawiciele głównych systemów wielokryterialnej oceny budynków.
Sympozjum otworzył Rafał Schurma, prezydent PLGBC, który omówił postępujący wzrost zainteresowania tematyką green building w Polsce. Do historii budownictwa ekologicznego w Polsce wprowadzili uczestników dr Paweł Krause i dr Janusz Belok, wykładowcy Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli z Politechniki Śląskiej.
W wydarzeniu wziął również udział, jako gość honorowy, Andrew Bowerbank – dyrektor wykonawczy World GBC (Kanada), który omówił sukces i rolę budownictwa zrównoważonego na świecie. Z kolei Martin Townsend, dyrektor BREEAM, zaprezentował możliwości wdrożenia systemu BREEAM (brytyjski system oceny budynków utworzony przez BRE Global) w Europie. Na sympozjum był również obecny prezes Green Building Council we Włoszech – Mario Zoccatelli, który w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. ocenę budynków za pomocą systemu LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design – najpopularniejszy na świecie system wielokryterialnej oceny budynków) oraz jego ewolucję do LEED 2009. O niemieckim systemie certyfikującym DGNB, umożliwiającym zmierzenie zrównoważonego rozwoju budynków, opowiedział prezes German Sustainable Building Council, Christian Donath.
W wydarzeniu wzięli również udział polscy specjaliści. Dr Michał Stangel z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprezentował ideę ekologicznej urbanistyki. Podkreślił on, że problematyka zielonego budownictwa dotyczy architektów nie tylko w kontekście ekologicznych materiałów czy też energooszczędnych budynków, ale i szerszych uwarunkowań urbanistycznych. Interesujący system badawczy pn. SBTool przybliżył uczestnikom dr Marcin Malinowski z firmy AID Architecture&Integrated Design.
Podczas sympozjum zaprezentowano ponadto budynki: BorgWarner Turbo Systems Poland – pierwszy oficjalnie zarejestrowany projekt LEED w Polsce oraz Deloitte House – pierwszy obiekt z certyfikatem EU Greenbuilding w naszym kraju.