• 29 września 2022

Inauguracja drugiej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

Inauguracja drugiej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

Inauguracja drugiej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” 732 1024 PLGBC

Materiał partnera

CEMEX po raz kolejny nagrodzi najlepsze prace dyplomowe, poświęcone nowoczesnym, zielonym rozwiązaniom dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Prace w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” można zgłaszać od 1 października 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Autorom zwycięskich prac oraz ich promotorom zostaną przyznane nagrody finansowe. Wydarzenie wpisuje się w globalną strategię „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” odbędzie się już po raz drugi. Podobnie jak przed rokiem, wyłonione zostaną szczególnie wartościowe prace dyplomowe, których tematyka dotyczy obszarów takich jak zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji Co2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

– Zależy nam na dostarczaniu produktów i usług, które będą w mniejszym stopniu niż dotychczas oddziaływały na otoczenie – dlatego stale szukamy nowych, ekologicznych rozwiązań. Inspiracji dostarcza nam m.in. współpraca ze środowiskiem akademickim. Studenci i absolwenci polskich uczelni mają wiele pomysłów, z których mogą skorzystać producenci cementu, betonu i kruszyw. Z tym większym zainteresowaniem zapoznamy się z pracami zgłoszonymi do konkursu – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Do konkursu można zgłosić prace inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, obronione od września 2020 do stycznia 2023. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wejdą eksperci CEMEX Polska oraz przedstawiciele świata nauki.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Promotorzy zwycięskich prac otrzymają odpowiednio: 3,5 tys. zł, 2,5 tys. i 1,5 tys. zł.
Do konkursu będą przyjmowane prace dyplomowe niezgłaszane wcześniej do konkursu CEMEX.

Zgłoszenie konkursowe

Prace w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” można zgłaszać od 1 października 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. za pośrednictwem formularza: kreujzielonaprzyszlosc.pl
Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie zdefiniowane w formularzu obszary.
Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach. W części pierwszej Jury dokona wyboru 10 najlepszych prac spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń, które zostaną zakwalifikowane do drugiego, ostatniego etapu.
Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez CEMEX Polska, najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione w czerwcu 2023 r.
Więcej informacji o konkursie jest dostępnych pod adresem: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow.
Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem konkursu https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

Skip to content