• 24 kwietnia 2020

Inicjatywy członków PLGBC – Aluprof

Inicjatywy członków PLGBC – Aluprof

Inicjatywy członków PLGBC – Aluprof 240 300 PLGBC

Podczas World Green Building Week, firma Aluprof zorganizowała dla swoich pracowników kampanię edukacyjną pod hasłem 7 budynków na 7 dni tygodnia. Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy na temat systemów certyfikacji wielokryterialnej oraz zaangażowanie w realizację Celw Zrównoważonego Rozwoju.

Filozofia zarządzania organizacją a także produkty Aluprof doskonale wpisują się w nurt budownictwa ekologicznego. Aluminium jest doskonałym materiałem recyclingowym a produkty Aluprof spełniają najśmielsze oczekiwania zapewniające wysoką termoizolacyjność budynku a co na tym idzie redukują zużycie energii i uwalnianie się Coշ do atmosfery. Nowoczesne budynki projektowane są w oparciu o wielokryterialne systemy oceny budynków ekologicznych i wyznaczają nowe trendy dotyczące wysokich standardów w budownictwie.