• 15 kwietnia 2021

Interface poszerza dostępność nowego produktu o ujemnym śladzie węglowym

Interface poszerza dostępność nowego produktu o ujemnym śladzie węglowym

Interface poszerza dostępność nowego produktu o ujemnym śladzie węglowym 1024 1024 PLGBC

Materiał partnera

Światowy lider w dziedzinie pokryć podłogowych robi zdecydowany krok, by „odwęglić” istniejącą infrastrukturę

Interface, działająca na całym świecie firma z branży pokryć podłogowych i światowy lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, wchodzi na rynki całej Europy, Afryki, Azji i Australii ze swoją pierwszą kolekcją płytek wykładzinowych o ujemnym śladzie węglowym. Aby osiągnąć ten punkt zwrotny, Interface przebudowała swoją kluczową infrastrukturę produkcyjną i zastosowała nowe materiały, by stworzyć nową linię wykładziny CQuest™, zatrzymującą więcej CO2 niż kiedykolwiek dotąd.

Jedna z nich – CQuest™BioX – w połączeniu ze specjalną przędzą i opatentowanymi procesami tkania, daje w efekcie wykładzinę o ujemnym śladzie węglowym mierzonym od kołyski aż po grób. Oznacza to, że po wyprodukowaniu tego produktu w atmosferze jest mniej dwutlenku węgla, niż gdyby w ogóle nie wyprodukowano tej płytki wykładzinowej.

Interface rozpoczęła swoją podróż na drodze do opracowania produktów o ujemnym śladzie węglowym po rozpoczęciu programu Climate Take Back™, którego celem jest odwrócenie globalnego ocieplenia. W ten sposób firma doszła do etapu, na którym zaczęła poszukiwać sposobów na jeszcze wyraźniejsze obniżenie śladu węglowego swoich produktów, skoro dąży do tego, by do 2040 r. stać się firmą o ujemnym śladzie węglowym. Bazuje więc m.in. na uruchomionym w 2018 r. programie Carbon Neutral Floors™. Nowe i innowacyjne produkty spółki pozwalają jej jednocześnie przybliżyć się do osiągnięcia tego celu i wspierać klientów w osiąganiu ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podbudowa, która podbuduje

Aby opracować swoją pierwszą płytkę wykładzinową o ujemnym śladzie węglowym, Interface zaczęła od inwestycji w swoje zakłady w Ameryce i Europie, by wywołać ewolucję procesów produkcji i stworzyć kolejną generację cieszących się zaufaniem podkładów wykładzin, gamę CQuest™.

Czerpiąc wiedzę z materiałoznawstwa, a inspirację z natury, potrafiącej kumulować CO2, spółka dodała do swoich podkładów wykładzin nowe materiały pochodzenia roślinnego i więcej surowca z odzysku. Następnie Interface zmierzyła, jaki jest wpływ tych materiałów na ślad węglowy. Nowe materiały, mierzone oddzielnie, mają ujemny ślad węglowy netto – dając w efekcie podbudowę wykładziny o ujemnym śladzie węglowym.

Do nowych podkładów CQuest™ dostępnych w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce, zaliczamy:

  • CQuest™Bio – podbudowę wykładziny niezawierającą bitumenu, z materiałów pochodzenia roślinnego, z wypełniaczami pochodzenia roślinnego i z surowców wtórnych, które mają ujemny ślad węglowy netto.*
  • CQuest™BioX – podbudowę wykładziny Interface wiążącą największą ilość węgla. Jeśli chodzi o materiały, ma ten sam skład, co CQuestBio, ale większy udział materiałów o ujemnym śladzie węglowym.

Materiał partnera

Interface ma przyjemność ogłosić poszerzenie dostępności swoich pierwszych trzech rodzajów płytek wykładzinowych o ujemnym śladzie węglowym w ramach globalnej kolekcji Embodied Beauty™ na Europę, Afrykę, Azję i Australię. Spółka wprowadza także na rynek Europy, Środkowego Wschodu i Afryki produkt typu microtuft o ujemnym śladzie węglowym – Flash Line.

* Płytki wykładzinowe na podbudowie CQuestBio nie są płytkami wykładzinowymi o ujemnym śladzie węglowym; jednakże za sprawą realizowanego przez spółkę programu Carbon Neutral Floors, zweryfikowanego przez osoby trzecie, ich ślad węglowy liczony przez cały cykl życia produktu jest zerowy.