• 16 lutego 2022

IPOE w akademiku Karolinka Politechniki Śląskiej

IPOE w akademiku Karolinka Politechniki Śląskiej

IPOE w akademiku Karolinka Politechniki Śląskiej 612 360 PLGBC

Materiał partnera

Problem inwestora

Rozpoczęło się od pilotażu, podczas którego eksperci APA opomiarowali przyłącze energii elektrycznej. Dzięki temu otrzymali pogląd na zużycie energii, ewentualne anomalie. Dokonali zatem analizy ilościowej i jakościowej. Natomiast w późniejszym etapie oszacowali, że jest możliwość rozbudowy systemu. Tym bardziej że klient był zainteresowany pomiarem zużycia energetycznego każdego pokoju z osobna. Tak narodził się dość innowacyjny pomysł zastosowania IPOE w akademikach.

Rozwiązanie APA

Inteligentny system do zarządzania energią sprawdza się nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych. Okazuje się, że można go zastosować także w przypadku miejsc użyteczności publicznej, takich jak domy studenta. Takie podejście zaowocowało udanym projektem realizowanym przez APA na potrzeby akademików należących do Politechniki Śląskiej.

Podejście APA

Przeprowadzając wcześniej wizję lokalną, eksperci wiedzieli, z jaką infrastrukturą mają do czynienia i oprogramowanie IPOE starali się dostosować w sposób elastyczny. Dane zbierane z poszczególnych pokojów są przekazywane do punktu zbiorczego ulokowanego nieopodal portierni. W boksie pomiarowym gromadzone są wszystkie informacje o poborze i zużyciu energetycznym, o przyłączu. Następnie dane przekazywane są do chmury. Na etapie projektowania trzeba było także stworzyć panel (dashboard) zbiorczy, który pozwala na przyjrzenie się temu, ile energii zużywa się w częściach wspólnych, a ile w ramach poszczególnych pokojów.

Z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć?

W przypadku tego budynku istnieją dwa obwody energii elektrycznej, więc trzeba było zastosować po dwa liczniki na każdy pokój. Było to nietypowe z punktu widzenia samej platformy, bo należało dostosować w niej na nowo poszczególne elementy do tego, co zostało zastane na miejscu, aby pokazywać zużycie dla konkretnego pokoju, a nie dla dwóch obiegów. Pozostałe trudności ograniczały się do spraw typowo instalacyjnych, bo skomplikowane jest samo przeprowadzanie przewodów w ścianach budynków już funkcjonujących.

Jakie benefity otrzymał klient dzięki rozwiązaniom APA?

Korzyści osiągają zarówno zarządzający budynkiem, jak i najemcy. Koncentrują się one głównie na kwestiach ekonomicznych. Główną zaletą jest możliwość indywidualnego, bezpośredniego rozliczania każdego studenta. Widać dokładnie, kto ile energii zużywa. Promuje to oszczędność, bo ryczałtowe rozliczanie zużycia jest zastąpione przez rozliczenie realnego wykorzystania prądu. Z kolei zarządcy akademików, dzięki temu, że budynek jest opomiarowany, mają wgląd w to, który pokój pobiera energii najwięcej. Ponadto mogą kontrolować jakość i parametry prądu dostarczanego przez dostawcę energii.

Jest też spore pole do analiz. Jeśli widać, że na przykład części wspólne odpowiadają za największe zużycia, to można rozważyć zainstalowanie automatycznych czujników światła, wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne itd. Możliwości jest sporo.

Zastosowane technologie:

 • Analizator sieci na przyłączu energetycznym
 • Liczniki energii dla poszczególnych pokojów
 • Koncentrator danych: router z modemem GSM
 • Przetwarzanie danych: chmura IoT Azure
 • System IPOE firmy APA:
  • monitoring parametrów ilościowych i jakościowych energii w czasie rzeczywistym;
  • przejrzysty i czytelny interfejs;
  • możliwość eksportowania danych do excel;
  • algorytmy optymalizacyjne;
  • system alarmujący o anomaliach jakości energii;
  • raporty zużycia i jakości energii.
Skip to content