• 28 kwietnia 2020

Jak ASSA ABLOY wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak ASSA ABLOY wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak ASSA ABLOY wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

Działania ASSA ABLOY zmierzające do zmniejszenia zużycia wody i poprawy niegospodarności tym surowcem znacząco wzrosły w ostatnich latach. W 2016 roku całkowity pobór wody zmniejszył się o 20,5%.

Za sukcesem ASSA ABLOY stoją jej pracownicy. Grupa zatrudnia w 70 krajach blisko 47 000 osób. Godna praca, zdrowie i bezpieczeństwo to najważniejsze priorytety.

ASSA ABLOY z roku na rok zwiększa swoje inwestycje w obszarze badań nad nowymi rozwiązaniami. Nowe innowacyjne produkty są oceniane pod kątem ich cyklu życiowego.

Rosnąca rola miast prowadzi do zwiększenia inwestycji w zaawansowane rozwiązania. Jednocześnie wzrasta zużycie energii i rosną obawy środowiskowe. W związku z tym ASSA ABLOY skupia się na dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań, wpisujących się w trendy związane z bezpieczeństwem, rozwojem elektroniki i inteligentnym zarządzaniem obiektami.

Ambicją ASSA ABLOY jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają wymagania klientów oraz mają znikomy wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życiowego. Zrównoważona produkcja to stałe ulepszanie procesów i obniżanie kosztów poprzez redukcję surowców, optymalizację komponentów, usprawnienie produkcji i transportu.

ASSA ABLOY ma na celu wycofywanie substancji, które mają wpływ na globalne ocieplenie. Opracowano listę materiałów i substancji, których należy unikać w procesach produkcyjnych. Działania Grupy zmierzają do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.