• 28 kwietnia 2020

Jak Cemex wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Cemex wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Cemex wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC
Motywacja i działania podejmowane na rzecz zrównoważonego budownictwa

CEMEX jest globalnym liderem branży budowlanej: firma produkuje i dystrybuuje materiały budowlane w 50 krajach, a w ponad 100 utrzymuje relacje handlowe.

W Polsce CEMEX należy do czołowych producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Firma stawia na zrównoważone budownictwo poprzez m.in. promocję zastosowania betonu w architekturze i infrastrukturze oraz rozwój technologii dróg betonowych.

Firma monitoruje swój ślad węglowy w całym cyklu życia produktów. Aspekt ekologiczny jest ściśle związany z obszarem badań i rozwoju. CEMEX opracowuje, wdraża i promuje produkty oraz usługi przyjazne środowisku, emitujące mniej CO2 do atmosfery. Oferowane przez firmę energoefektywne rozwiązania pozwalają klientom zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, zarówno na etapie produkcji materiałów budowlanych, jak i w czasie użytkowania powstałych z nich budynków.

Opisywany projekt wspiera rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce poprzez konkretne działania, oferowane produkty oraz zaangażowanie w inicjatywy spójne z celami i wartościami CEMEX (np. „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”).

Powiązanie ze strategią

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii i stanowi integralną część biznesu CEMEX. Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo koncentruje się na działaniach, które mogą realnie pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych oraz wspierają istotne dla firmy i jej interesariuszy obszary zrównoważonego rozwoju.

Praktyka dotycząca zrównoważonego budownictwa wpisuje się w obszar środowiskowy (minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez ograniczanie emisji) i gospodarczy (produkty i rozwiązania mające wpływ na zrównoważony rozwój miast) działalności CEMEX.

Opis praktyki

CEMEX Polska stworzył dla swoich produktów „zielone” Karty Produktów LEED i BREEAM, które zostały zaudytowane przez firmę Buro Happold. Zawarty w nich zestaw informacji umożliwia klientom świadomy wybór produktów pod kątem ich efektywności energetycznej i dbałości o środowisko.

W 2014 roku firma uzyskała prawo oznaczania wybranych wyrobów symbolem EKO-ITB. Certyfikat wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej obejmuje te produkty budowlane, które są wytwarzane przy stosowaniu technologii przyjaznej środowisku – zgodnie z kryteriami Komisji Europejskiej w zakresie wspólnotowego oznakowania ekologicznego.

Jednocześnie CEMEX Polska, wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, prowadzi działania edukacyjne wśród kluczowych interesariuszy, promując zalety dróg betonowych (w szczególności dróg samorządowych). W ramach grupy powołano także spółkę CEMEX Infrastruktura, która buduje drogi betonowe w technologii betonu wałowanego (RCC – roller compacted concrete).

Efekty

W produktach firmy oznaczonych znakiem EKO-ITB zmniejszono emisję CO2 do atmosfery o co najmniej 20% (redukcja dotyczy wszystkich produkowanych cementów typu CEM II i CEM III oraz betonów XtraBET).

9 produktów CEMEX Polska posiada Karty Produktów LEED i BREEAM, które ułatwiają uzyskanie certyfikacji budynków w systemach LEED i BREEAM. Specjalne zielone karty zostały przygotowane dla betonu: XtraBet, C25/30, C30/37, Insularis, Insularis Piano, Anhylevel, Pervia oraz kruszyw: Gravion i Perla.

W latach 2015-2017 wiele certyfikowanych obiektów powstało także dzięki użyciu materiałów CEMEX (m.in. siedziba Urzędu Marszałkowskiego, Podium Park, Afi Park, Ghelamco i DOT Office w Krakowie, Villa Metro, D48 Domaniewska, Jaśminowy Mokotów, DH Smyk i Hotel Twarda w Warszawie, Posejdon w Szczecinie, Baltic Park Molo II w Świnoujściu oraz Alchemia w Gdańsku).

Wyzwania

Barierę w rozwoju i popularyzacji zrównoważonego budownictwa na polskim rynku stanowi wciąż niska świadomość korzyści wynikających z jego zastosowania oraz brak zachęt finansowych i prawnych dla wykonawców.

CEMEX Polska mierzy się z tym wyzwaniem, wspierając zielone budownictwo poprzez edukację i promocję budowy dróg betonowych, ekologicznych produktów oraz usług i rozwiązań przyjaznych środowisku. Przykładowo, do produkcji cementów firma wykorzystuje surowce odpadowe z innych gałęzi przemysłu. W ofercie betonów znajdują się m.in. produkty z mniejszą zawartością cementu (mniejsza emisja CO2), betony, które poprawiają współczynnik termoizolacji czy wylewki na ogrzewanie podłogowe, które – poprzez dobre przewodnictwo cieplne – ograniczają zużycie energii. Firma posiada w swoim portfolio także kruszywa z wykorzystaniem popiołów.

Korzyści dla firmy i interesariuszy

Zielone budownictwo – dzięki niższej emisji CO2 – przynosi korzyści środowisku. Produkty, które można łatwo poddać recyklingowi sprzyjają ograniczaniu ilości odpadów budowlanych. Przykładowo, gruz betonowy jest cennym surowcem budowlanym, pozwalającym zmniejszyć wykorzystanie naturalnych zasobów oraz wyeliminować koszty transportu i składowania materiałów. Kruszywo z betonu dobrze sprawdza się w rekultywacji zdegradowanych terenów oraz tworzeniu warstwy ochronnej w składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wykorzystując energoefektywne produkty CEMEX, wykonawcy pozytywnie wpływają na środowisko, ale też minimalizują koszty późniejszej eksploatacji obiektów.