• 18 lutego 2018

Jak Cundall wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Cundall wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Cundall wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 421 526 PLGBC

Cundall od 2012 roku podziela wizję zrównoważonego świata One Planet Living, w której ludzie na całym świecie mogą cieszyć się wysoką jakością życia przy optymalnym wykorzystaniu zasobów planety, pozwalającym m.in. zachować przestrzeń dla dzikiej przyrody.

W 2012 roku staliśmy się pierwszą na świecie firmą konsultingową, która została formalnie zatwierdzona jako One Planet Company przez organizację charytatywną Bioregional, która opracowała ramy One Planet Living wspólnie z WWF. Zasady te zostały oparte na naszym planie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z 2012 r. (Sustainability Roadmap 2012) i planie działania One Planet (One Planet Action Plan). Co roku Cundall podlega audytom przeprowadzanym przez Bioregional.

Aktualizując plan naszego działania dotyczący zrównoważonego rozwoju na 2018 r. (Sustainability Roadmap 2018), wykorzystaliśmy 10 zasad One Planet oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDG), modyfikując je tak, aby były bardziej przystosowane do profilu naszej działalności. Założenia One Planet Living zostały dostosowane do naszej działalności oraz uzupełnione o działania na rzecz poprawy klimatu, co stało się podstawą funkcjonowania firmy.

Strategia Rozwoju Cundall

Zachęcanie do aktywnego i społecznego życia oraz projektowanie budynków, infrastruktury i przestrzeni publicznej w celu wspierania dobrego samopoczucia.

1. Zapewnić wiodące w branży porady, dotyczące integracji rozwiązań dla ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) oraz biofilii.
2. Podjąć badania, prowadzące do ulepszenia analizy jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) na etapie projektowania poprzez skorelowanie ze zmierzoną wydajnością oraz opinią użytkowników, uzyskiwaną za pomocą ankiet o komforcie pracy.
3. Zapewnić najlepsze miejsca pracy dla naszych pracowników, koncentrując się na jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz dobrym samopoczuciu.

Tworzenie etycznych i sprawiedliwych miejsc do życia i pracy.

1. Promować równość, różnorodność i zaangażowanie w naszą działalność oraz rynek.
2. Upewnić się, że wszystkie nasze projekty są zgodne z misją, wizją i wartościami Cundall, wdrażając etyczny proces “licytuj/nie licytuj” dla naszych projektów.
3. Prowadzić projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
4. Inspirować kolejne pokolenia inżynierów poprzez edukacyjną pracę badawczą STEM oraz zapewnić usługi pro bono dla projektów środowiskowych i społecznych.

Pielęgnowanie lokalnej tożsamości i dziedzictwa, wzmacnianie społeczności i promowanie kultury życia opartej o zrównoważony rozwój.

Promować świadomość One Planet Living, stworzyć holistyczne ramy dla społeczeństwa, naszych klientów i rówieśników poprzez udział w wydarzeniach Bioregional oraz Cundall.

Efektywne korzystanie z wody, ochrona lokalnych zasobów wodnych i ograniczanie powodzi i suszy.

1. Zainstalować wodomierze w naszych biurach.
2. Zainstalować ograniczniki przepływu na armaturze w naszych biurach.
3. Szkolenie z najlepszych praktyk w zakresie projektowania – wewnętrzny kurs Cundall (Cundall Diploma).

AKCJA „CLIMATE POSITIVE”
Zmniejszenie całkowitego śladu węglowego poniżej 0.

1. Nie powiększać emisji dwutlenku węgla.
2. Opracować rozwiązania o pozytywnym bilansie węglowym dla budynków i infrastruktury.