• 18 lutego 2018

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2018

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2018

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2018 480 600 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczęło nowy projekt „Jak członkowie PLGBC wspierają cele zrównoważonego rozwoju”, propagujący aktywność firm i instytucji zrzeszonych w organizacji. W ten sposób Stowarzyszenie włączyło w ogólnoświatową kampanię swoje działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Jest to misja, której celem jest poprawa jakości życia i środowiska, poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie.

Od 10 lat PLGBC inicjuje aktywności na rzecz promowania idei i rozwiązań zielonego budownictwa. To w budynkach spędzamy blisko 90% czasu, więc jakość oraz oddziaływanie zrównoważonych budynków są niezwykle istotne dla naszego zdrowia, komfortu i samopoczucia. Świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwiązań zyskuje na znaczeniu. Realizowane projekty w dużym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stąd pomysł na włączenie działań PLGBC w ogólnoświatową kampanię ONZ.

Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy i aktywności Członków PLGBC, które bardzo dobrze wpisują się w poszczególne cele. Dobre praktyki podkreślają rolę i znaczenie idei kampanii. Do projektu dołączyły już takie firmy, jak: ASSA ABLOY Poland, Cemex, HOCHTIEF Polska, Lafarge Holcim, SOLISA, Stowarzyszenie Komfort Ciszy, Sweco Consulting, Tetris Poland oraz WSP Polska.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel Nr 17, czyli Działania na rzecz klimatu. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami.

Cieszy nas różnorodność prowadzonych przez naszych Członków aktywności. Dostrzegamy ogromną skalę prowadzonych działań i potencjał. To wspaniałe, że firmy i instytucje zrzeszone w Stowarzyszeniu prezentują tak wysoki poziom organizowanych inicjatyw. PLGBC skupia liderów w branży, co widać na każdym kroku.- podsumowuje Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Inicjatywy członków PLGBC