• 18 lutego 2018

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2019

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2019

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2019 480 602 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC kontynuuje projekt „Jak członkowie PLGBC wspierają cele zrównoważonego rozwoju”, propagujący aktywność firm i instytucji zrzeszonych w organizacji. W ten sposób Stowarzyszenie włączyło swoje działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez ONZ w tę ogólnoświatową kampanię.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem tej misji jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie.

Od 10 lat PLGBC inicjuje aktywności na rzecz promowania idei i rozwiązań zielonego budownictwa. To w budynkach spędzamy blisko 90% czasu, więc jakość oraz oddziaływanie zrównoważonych budynków są niezwykle istotne dla naszego zdrowia, komfortu i samopoczucia. Świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwiązań zyskuje na znaczeniu. Różnorodne projekty mogą w dużym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stąd pomysł na włączenie działań PLGBC w ogólnoświatową kampanię ONZ.

Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy i aktywności Członków PLGBC, które bardzo dobrze wpisują się w poszczególne cele. Dobre praktyki podkreślają rolę i znaczenie idei kampanii.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel Nr 17, czyli Działania na rzecz klimatu. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami. W tym roku postanowiliśmy skupić się na wybranych sześciu Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Po dużym sukcesie zeszłorocznej kampanii „Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju” postanowiliśmy kontynuować inicjatywę również w tym roku. Prezentowane rozwiązania i inicjatywy zasługują tym bardziej na uwagę, ponieważ poza realizacją danych założeń, skupiają i kreują zielone społeczności. To właśnie budowanie świadomych i odpowiedzialnych społeczności daje możliwość stałego rozwoju – podsumowuje Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Inicjatywy członków PLGBC