• 11 marca 2021

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju 1024 527 PLGBC

W Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC trwa trzecia edycja kampanii: Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju. Firmy członkowskie mogą nadsyłać aktywności wpisujące się w dziewięć wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dążenie do realizacji SDG (Sustainable Development Goals) ma poprawić jakość życia i stan środowiska naturalnego poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, oraz zmniejszenie ubóstwa i nierówności na świecie.

Ruszyła trzecia edycja kampanii Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju–Sustainable Development Goals (SDG). Firmy i instytucje zrzeszone w organizacji mogą podzielić się podejmowanymi aktywnościami i inicjatywami, które realizują wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju.

W tym roku kampania koncentruje się na dziewięciu spośród 17 celów, do których należą:

  • Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt,
  • Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
  • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi,
  • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność,
  • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,
  • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
  • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,
  • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
  • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie działania łączy Cel 17, czyli Partnerstwa na rzecz celów. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju.

Dwie poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród Członków PLGBC, wszystkie zgłoszone aktywności z przyporządkowaniem do Celów Zrównoważonego Rozwoju zostały opublikowane na stronie internetowej: https://plgbc.org.pl/projekty/sdg/.

W ramach Grupy Roboczej PLGBC jako kontynuacja projektu powstał także raport „SDGs w budownictwie”.

– Zachęcamy organizacje do nadsyłania do 19 marca br. informacji o prowadzonych działaniach, inicjatywach, akcjach promocyjnych. Jesteśmy przekonani, że dobry przykład stymuluje inne podmioty do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co jest naszym wspólnym celem – podkreśla Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager, PLGBC, koordynator projektu.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) zapisanych jest w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, która została przyjęta podczas Szczytu ONZ  nt. Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Głównymi założeniami zdefiniowanych celów jest poprawa jakości życia i stanu środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu oraz eliminacja ubóstwa i nierówności. Zrównoważone budownictwo może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.