Ciągle pada, ale w Green Water Solutions wiedzą, jak korzystnie zagospodarować wodę deszczową. Kompletne systemy odzysku wody deszczowej GreenLife pozwalają na zebranie wody z dachu, a następnie oczyszczenie jej tak, by mogła być przechowywana bez obaw o jej zagniwanie.

Woda deszczowa jest naturalna i ekologiczna. Jej odzysk wpływa znacząco na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Wodę deszczową wykorzystujemy do chłodzenia maszyn, ogrzewania podłogowego oraz do celów użytkowych, takich jak spłukiwanie toalet czy nawadnianie terenów zielonych.

W nowopowstających obiektach, których inwestorom zależy na rozsądnym gospodarowaniu zasobami, coraz częściej już na etapie projektowania planuje się systemy odzysku wody deszczowej. Instalacje te są skalowalne w zależności od wielkości dachu, zapotrzebowania, poziomu wód gruntowych i średniej wielkości opadów w danym rejonie.

W połączeniu z systemami recyklingu wody szarej, możliwe jest zapewnienie w 100% wody do spłukiwania toalet w budynku czy podlewania zieleni. Rozwiązania te są również dodatkowo punktowane w systemach certyfikacji ekologicznej, takich jak LEED czy BREEAM.

Zbieranie wody deszczowej odbywa się przez podłączone powierzchnie dachu, skąd deszczówka transportowana jest do zbiornika, który może być umieszczony pod ziemią, na jej powierzchni, a nawet wewnątrz budynku. Na wejściu do zbiornika umieszczony jest filtr Biovitor, który umożliwia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i rozkład materiału organicznego, tak aby uniknąć zagniwania wody podczas jej przechowywania. Następnie, oczyszczona woda rozprowadzana jest za pomocą centrali deszczowej znajdującej się w budynku. W przypadku zaś braku deszczówki w instalacji zasilaniem zapasowym dla obiektu staje się woda bytowa lub woda szara, którą podłącza się zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną.

O ile deszcz jest bardzo wyczekiwany w okresie suszy, z którym mieliśmy do czynienia w czerwcu, o tyle jego nadmiar może przyczynić się do poważnych kłopotów. W ofercie firmy Green Water Solutions znajdują się też rozwiązania dotyczące specjalistycznych pompowni dla wód deszczowych. Retencja wód deszczowych stanowi bardzo istotny element gospodarowania wodą, szczególnie tam, gdzie nie ma zbyt wiele możliwości jej wchłonięcia, czyli na drogach i infrastrukturze kolejowej.

Oprócz wcześniej wymienionych zastosowań, woda deszczowa może być również wykorzystana w celach gaśniczych, do wymiany ciepła, a w niektórych przypadkach nawet jako woda pitna, po odpowiednim jej uzdatnieniu. Niewątpliwie zmiany klimatyczne i świadomość istniejących zagrożeń, związanych z bardzo niskimi zasobami wód gruntowych w Polsce powinny nas skłaniać do rozważenia ekologicznych rozwiązań odzysku wody.

Więcej informacji oraz animacja filmowa dostępne na stronie: http://www.greenwatersolutions.pl/odzysk-wody-deszczowej/

Podobne informacje