• 24 kwietnia 2019

Jak Green Water Solutions wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Green Water Solutions wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Green Water Solutions wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 421 526 PLGBC

Green Water Solutions powstało, by propagować poszanowanie wody i wdrażać ekologiczne rozwiązania dotyczące jej odzysku i recyklingu. W ten sposób właściwie każdego dnia firma realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju. Oferowane systemy mają zastosowanie we wszystkich typach budynków, zapewniając ograniczenie zużycia wody bytowej oraz powstawania ścieków o blisko 30%.

Firma specjalizuje się w odzysku wody deszczowej i recyklingu wody szarej. Rozwiązania te punktowane są w certyfikacji ekologicznej budynków w systemach LEED i BREEAM. Najkorzystniej jest uwzględniać je na etapie projektowania, ewentualnie przy modernizacji instalacji sanitarnych.

Do najpopularniejszych sposobów oszczędzania wody należy recykling wody szarej z umywalek i pryszniców oraz odzysk deszczówki. W obydwu przypadkach odzyskaną wodę możemy po oczyszczeniu przechowywać w specjalnie przeznaczonych do tego celu zbiornikach, a następnie wykorzystywać do spłukiwania toalet, podlewania zieleni czy mycia budynków i maszyn. Dla przykładu, z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać około 360 litrów wody.

Odpowiedzialna konsumpcja wody

Statystyczny Polak zużywa 100-120 litrów wody dziennie, w tym 30% to spłukiwanie toalety, a kolejne 30% to kąpiel w wannie lub pod prysznicem. 1m sześcienny wody kosztuje obecnie ok. 10zł, z czego 4zł płacimy za m sześcienny wody i 6zł za odprowadzanie ścieków. Natomiast w przypadku ciepłej wody koszty wzrastają do 20zł za 1m sześcienny, gdyż dochodzą tu kwestie jej podgrzania. Roczne zużycie wody w samej Warszawie wynosi 80,8 mln m sześciennych.

Zastosowanie nowych technologii, związanych z odzyskiem i recyklingiem wody, wpływa na wiele aspektów dotyczących zrównoważonego budownictwa. Poprzez realizowane projekty Green Water Solutions wspiera racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, właściwe zarządzanie ściekami i efektywne gospodarowanie wodą pitną. Jednocześnie zapewnia zmniejszenie zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków, a tym samym obniżenie kosztów użytkowania budynku. Po energii elektrycznej, woda jest bowiem drugim, najbardziej kosztownym medium. Systemy do jej recyklingu i zagospodarowania zwracają się jednak szybciej niż w przypadku tych dotyczących energii.

Działania w dziedzinie klimatu

Celem Green Water Solutions jest wdrażanie inspirujących rozwiązań i pomysłów, pozwalających na tworzenie budynków, przygotowanych na nieuniknione zmiany klimatyczne. Współpracując z wybitnymi specjalistami z GreenLife i ARIS, firma ma zapewniony dostęp do najnowszych technologii i doświadczeń wyniesionych z realizacji zróżnicowanych projektów na całym świecie.

Zasoby wody w Polsce nie są wcale tak duże, jak by się wydawało. Jesteśmy pod tym względem na przedostatnim miejscu w Europie. Mimo że woda zajmuje ponad 70 proc. naszej planety, to 98% zasobów stanowi woda morska, a jedynie 2% woda słodka. Polskie jeziora i rzeki coraz częściej wysychają, bo znajdujemy się w strefie klimatu przejściowego, gdzie ścierają się wpływy kontynentalne z oceanicznymi. W związku z tym ilość opadów jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna, a czasem wystarczy kilka tygodni bez deszczu, by pojawiło się zagrożenie suszy. Dlatego mądre gospodarowanie zużyciem wody stanowi jeden z istotniejszych elementów zrównoważonego budownictwa.

Propagowanie idei zrównoważonego budownictwa

Green Water Solutions prowadzi działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, przybliżając szerokiemu gronu architektów, projektantów i specjalistów zielonego budownictwa tematykę odzysku wody.

Nowe technologie budzą niekiedy różnego rodzaju wątpliwości i obawy. Podczas warsztatów odpowiadamy na wszystkie pytania. Podpowiadamy też, w jaki sposób zielone rozwiązania mogą nam pomóc w rozwiązaniu problemów, np. z zagospodarowaniem wody na działce. Zarówno projektanci, jak i generalni wykonawcy inwestycji mogą liczyć na nasze wsparcie podczas każdego etapu prac – zapewnia Marcin Kłosowski, założyciel i prezes Green Water Solutions.

Mądre gospodarowanie zużyciem wody staje się też coraz częściej przedmiotem zainteresowania studentów wydziałów inżynierii środowiska. Podczas wykładów na uczelniach technicznych Green Water Solutions prezentuje możliwości optymalizacji zużycia i efektywnego zarządzania wodą w nowopowstających budynkach.

Dla wielu osób nowe technologie stają się zrozumiałe i użyteczne dopiero wówczas, gdy sami mogą sprawdzić ich działanie oraz policzyć konkretne oszczędności, jakie przyniesie ich wdrożenie. W Green Water Solutions wspólnie z klientami dobieramy najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie. – przedstawia Marcin Kłosowski, założyciel i prezes Green Water Solutions.

Rozwiązania Green Water Solutions coraz częściej wykorzystywane są w nowoczesnych obiektach komercyjnych, mieszkaniowych, jak też w budynkach użyteczności publicznej. Oszczędności, wynikające ze zmniejszenia zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków, są mile widziane zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli budynków. Realizacja celów zrównoważonego budownictwa staje się w ten sposób celem nas wszystkich.