• 28 kwietnia 2020

Jak HOCHTIEF Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak HOCHTIEF Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak HOCHTIEF Polska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

HOCHTIEF Polska włącza się w rozwój edukacji, realizując w ten sposób cel zrównoważonego rozwoju nr 4 – Dobra jakość edukacji. Studentom kierunków technicznych oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas praktyk. Współpracujemy m.in. z Sapere Auso, Małopolską Fundacją Stypendialną, wspierając finansowo jej działalność statutową, w tym organizację konkursu o nagrodę HOCHTIEF Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.

Jednym z naszych podstawowych celów jest dbanie o zrównoważony wzrost gospodarczy i zapewnienie godnych warunków pracy (cel nr 8). Na straży praw pracowniczych i etyki w biznesie w HOCHTIEF Polska stoi Kodeks postępowania HOCHTIEF (Code of Conduct) oraz wiele innych wewnętrznych zasad i regulacji. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej w 2010 r. HOCHTIEF Polska został jednym z założycieli Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W ramach tej inicjatywy podejmujemy różnorodne działania dla ograniczenia liczby wypadków i zwiększenia bezpieczeństwa na naszych budowach.

HOCHTIEF Polska przyczynia się również do budowania zrównoważonych miast i społeczności (cel nr 11). Dla naszych inwestorów realizujemy „zielone” projekty, zgodnie z wytycznymi certyfikatów środowiskowych BREEAM i LEED, zapewniając przebieg procesu budowy zgodny z wysokimi standardami ekologicznym. Angażujemy się również w inicjatywy, które poprawiają jakość przestrzeni miejskiej i warunki życia jej mieszkańców. Wspieramy m.in. projekt Ogrody Polsko-Niemieckie, w ramach którego rewitalizowany jest fragment Parku Skaryszewskiego w Warszawie, oraz projekt Workcamp, w którym grupa studentów-wolontariuszy remontuje placówki organizacji dobroczynnych.

Nasza firma prowadzi swoją działalność biznesową, zwracając szczególną uwagę na aspekty środowiskowe, i wychodząc tym samym naprzeciw założeniom celu nr 13. W HOCHTIEF Polska obowiązuje program środowiskowy „Zielony horyzont HOCHTIEF Polska”. Istotnym jego założeniem jest promocja ochrony klimatu i zasobów naturalnych, zarówno wśród pracowników firmy, jak również wśród podwykonawców. Dbamy też o przyjazną dla środowiska organizację pracy w biurach i na budowach.