• 28 kwietnia 2020

Jak Lafarge wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Lafarge wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Lafarge wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

Spełnianie przez organizację standardów odpowiedzialnego biznesu wnosi pozytywne wartości w życie ludzi z nią związanych – pracowników, klientów, lokalnych społeczności, mieszkańców miast i użytkowników infrastruktury. Praktyki odpowiedzialnego biznesu mają przełożenie nie tylko na reputację firmy, lecz także przyczyniają się do jej rozwoju, dzięki innowacjom, inwestycjom w procesy i produkty wpływające na minimalizację emisji CO2, dzięki zwiększeniu skali wykorzystania surowców i paliw alternatywnych oraz promocji i rozwojowi zrównoważonej architektury i certyfikowanego budownictwa. Lafarge w Polsce jako dostawca innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w zrównoważonym budownictwie, dąży do budowania lepszych miast i zapewnienia lepszej przyszłości dla ich mieszkańców, zgodnie z 11. celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ – „Zrównoważone miasta i społeczności”. Firma swoimi działaniami chce przyczynić się do kształtowania lepszych, bardziej odpowiedzialnych społecznie zachowań – wszystko w trosce o biznes, ludzi, planetę. W 2016 roku Lafarge w Polsce zrealizował postawione przed sobą cele: 2 000 m2 przestrzeni publicznej zaaranżowanej przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, oraz 1,5 mln ton odpadów wykorzystanych jako paliwo alternatywne oraz plan bioróżnorodności wdrożony w 45% kopalń kruszyw.

Lafarge w Polsce od lat buduje pozycję lidera w promowaniu zrównoważonego budownictwa w naszym kraju. Podejście to wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju – Plan 2030 Grupy LafargeHolcim. Firma rozwija swoje rozwiązania w taki sposób, aby spełniały potrzeby certyfikowanego budownictwa i zrównoważonej architektury. Certyfikowane budynki mają nie tylko mniejszy wpływ na środowisko, ale są również bardziej komfortowe w użytkowaniu i umożliwiają ich użytkownikom funkcjonowanie w zdrowym środowisku. Nadrzędnym celem Lafarge w Polsce jest tworzenie rozwiązań, które wpływają na zrównoważony rozwój, produkowane są w sposób odpowiedzialny społecznie i wspierają proekologiczne cechy inwestycji, które współtworzą. Stosowane przez Lafarge w Polsce rozwiązania posiadają certyfikacje zgodne ze standardem ISO 14001 i certyfikatem BES 6001. Potwierdzają one, że surowce wykorzystywane w produktach i rozwiązaniach są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, podlegają recyklingowi i produkowane są w sposób przyjazny środowisku. Obecnie producent pracuje także nad analizą cyklu życia produktu oraz opracowuje deklaracje środowiskowe dla części swoich rozwiązań.