• 18 lutego 2018

Jak Perflow wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Perflow wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Perflow wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 420 526 PLGBC

Firma Perflow S.A. jest wyłącznym przedstawicielem Permavoid Ltd., producenta ekologicznych, innowacyjnych systemów podbudowy i drenażu. System składa się z paneli polipropylenowych, eliminujących całkowicie konieczność układania rur drenarskich i ograniczających potrzebę stosowania tradycyjnego kruszywa mineralnego. System pozwala na zastosowanie doskonałej, zrównoważonej polityki zarządzania zasobami wodnymi w przypadku dowolnej nawierzchni.

Permavoid jest nawierzchnio-podbudową stosowaną przy budowie zielonych dachów, obiektów sportowych, parkingów, ulic, ścieżek rowerowych. Ekologiczny aspekt stosowania paneli Permavoid sprowadza się m.in. do małej ingerencji w środowisko naturalne. Dzięki ogromnej wytrzymałości paneli, budując drogę, parking czy boisko sportowe, dokonujemy bardzo płytkich wykopów, chroniąc tym samym korzenie drzew, minimalizując wywóz urobku z placu budowy, zmniejszając koszty jego utylizacji, a tym samym oszczędzając tradycyjne kruszywo mineralne (1 ciężarówka paneli Permavoid = 21 ciężarówek tradycyjnego kruszywa). Panele wykonane są z materiału pochodzącego z recyklingu i podlegają recyklingowi.

Każda budowa z zastosowaniem systemów oferowanych przez Perflow S.A. to mniejsza degradacja środowiska, również dzięki wielokrotnie mniejszej potrzebie stosowania transportu ciężarowego, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w centrach miast. Stosując panele Permavoid uzyskujemy efekt „zdrenowania” nawierzchni na niemal 100% jej powierzchni, a dodatkowo pozbywamy się problemu wody opadowej, dzięki bardzo wysokiemu (ponad 90%) wskaźnikowi pojemności paneli. W niektórych naszych projektach odzyskujemy wodę opadową i wykorzystujemy ją do celów sanitarnych w budynkach, podlewania trawy czy wręcz do picia, zwłaszcza tam gdzie występują niedobory wody (projekty GreenSource). Stosowanie natomiast rozwiązań systemowych Permavoid w zielonych dachach i biurach zmierza konsekwentnie do obniżenia temperatury w miastach, a co za tym idzie – do poprawy jakości powietrza oraz polepszenia warunków życia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE potwierdziło, że stosowanie naszych systemów nie wymaga konieczności uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych ani pozwoleń na budowę urządzeń wodnych.

Zapraszamy na naszą stronę www.perflow.pl oraz Facebook: PerflowSA