• 14 marca 2020

Jak przetransportować 7 ton żywego piękna na budowę w centrum miasta?

Jak przetransportować 7 ton żywego piękna na budowę w centrum miasta?

Jak przetransportować 7 ton żywego piękna na budowę w centrum miasta? 480 600 PLGBC

Materiał Partnera

W ramach realizacji nowoczesnej inwestycji Varso Place w Warszawie, imponująca architektura spotkała się z ideą ekologii. Specjaliści z warszawskiej spółki HADART – Architektura wody i krajobrazu przetransportowali i wykonali nasadzenie czterdziestoletniego drzewa o wysokości 13 m, wadze 7 ton i obwodzie pnia 100-120cm.

We współczesnym świecie 50% obywateli żyje w miastach. Według globalnych szacunków do 2050 roku 75% światowej populacji będzie w nich mieszkała. Miasta są coraz większe, ciasne, z coraz gorszym stanem środowiska i zanieczyszczeniem powietrza. Wyzwaniem dzisiejszych czasów są działania mające na celu poprawę sytuacji, która ma wyjątkowo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Badania różnych grup naukowców na całym świecie dowodzą, że wprowadzenie zieleni do miast, tworzenie skwerów i nasadzeń, w znacznym stopniu zmniejsza istniejące zagrożenie.

Zieleń, a przede wszystkim drzewa, produkują tlen, pochłaniają CO2, nawilżają powietrze i kumulują wody opadowe, dają cień, osłaniają od wiatru, stanowią zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, przynoszą również korzyści społeczne: obniżają agresję, dają spokój, a także dają schronienie w mieście zwierzętom, pszczołom i ptakom.

Aby idea sadzenia dużych drzew w mieście stała się faktem, konieczne jest spełnienie 3 warunków: świadomy inwestor, świadomy architekt i profesjonalny wykonawca.

Tak się zdarzyło przy projekcie Varso Place w Warszawie, gdzie inwestor – firma HB Reavis, wraz z architektami z Foster i Partners oraz HRA Architekci, zaplanowała posadzenie kilkudziesięciu bardzo dużych drzew w centrum miasta. Do wykonania tego zadania wybrano Hadart Sp. z o.o. z Warszawy, która posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w bardzo skomplikowanych realizacjach w Polsce i Europie.

Sadzenie dorosłych drzew to wymagające rozwiązanie. Potrzebna jest wiedza, doświadczenie i zastosowanie zaawansowanych technologii. Przy okazji realizacji Varso Place można było prześledzić proces posadzenia największego z zaplanowanych do tego miejsca drzewa. Specjaliści z firmy HADART Architektura wody i krajobrazu wykonali nasadzenia czterdziestoletniego drzewa o wysokości 13 metrów, wadze 7 ton i obwodzie pnia 100-120cm.

Konkretny, specjalnie wybrany w szkółce okaz Carpinus betulus został zarezerwowany dwa lata wcześniej. Przez ten czas drzewo poddawano zabiegom umożliwiającym jego późniejszy transport i posadzenie przy budynku.

Dostarczenie drzewa na miejsce sadzenia przy budynku Varso 1 wymagało m.in. specjalnego transportu na platformie z pilotem i wiązało się z koniecznością otrzymania odpowiednich zezwoleń. Sadzenie odbyło się z wykorzystaniem dźwigu, a samo podłoże i przygotowana konstrukcja uwzględniały m. in. pionizowanie i stabilizowanie drzewa, a także zapewnienie mu odpowiedniego nawodnienia i napowietrzenia bryły korzeniowej. – wyjaśniają specjaliści z HADART.

Wybór gatunku drzewa uwzględniał jego walory ozdobne, jak i przystosowanie do panujących w miejscu sadzenia warunków. Ostatni etap prac obejmował montowanie dwóch specjalnych wiązań.

HADART jako członek PLGBC realizuje wiele podobnych projektów zbliżających przestrzeń naturalną i miejską.Ta realizacja Hadart dla HB Reavis to przykład zielonej architektury, ale także pokaz możliwości nowoczesnego budownictwa, w których firmy wykonawcze dotrzymują kroku nawet najśmielszym projektom architektów z prawdziwą wizją jutra. Konieczna jest jednak ścisła współpraca wszystkich stron na etapie projektu wykonawczego. Więcej informacji na temat procesu sadzenia dorosłego drzewa, a także charakterystykę realizacji na ul. Chmielnej, można znaleźć na stronie HADART.