• 4 kwietnia 2019

Jak Skanska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Skanska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Skanska wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 421 526 PLGBC

Skanska w Polsce jest obecna poprzez trzy spółki – jako generalny wykonawca inwestycji oraz deweloper zielonych budynków biurowych i wysokiej jakości mieszkań. Jako generalny wykonawca Skanska S.A. działa zgodnie ze strategią “Budujemy miasta”. Stawiamy na lokalizacje i segmenty rynku z potencjałem długoterminowego wzrostu – biura, mieszkania i inżynierię lądową w miastach.

Skanska Property Poland jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych, które tworzą doskonałe środowisko dla rozwoju biznesu, są zdrowe i komfortowe dla ich użytkowników i dobrze wpisują się w otaczającą je tkankę miejską.

Skanska Residential Development Poland jest deweloperem realizującym wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Atutem naszych projektów jest doskonałe skomunikowanie z centrum miasta, funkcjonalny układ wnętrz oraz przyjazna przestrzeń wspólna.

Jako firma budowlana i deweloperska, realizująca tysiące projektów na całym świecie, mamy ogromny wpływ na społeczeństwo, środowisko, otoczenie i przyszłe pokolenia. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego ściśle ze sobą współpracujemy, aby budować w sposób odpowiedzialny.

Współpraca z fundacją Droga – Warsztaty nt. stresu i uzależnień

Skanska dba o zdrowie i jakość życia swoich pracowników. W tym celu m.in. rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Droga. Fundacja ta jest pozarządową organizacją non profit. Działa głównie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i terapii uzależnień oraz rozwoju osobistego. Działania realizuje w trzech wymiarach: edukacji, profilaktyce i psychoterapii. Realizuje wiele projektów edukacyjnych i profilaktycznych, współpracując z instytucjami publicznymi, samorządami oraz sektorem biznesu. Fundacja prowadzi Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii DROGA, który jest wiodącym ośrodkiem terapii uzależnień na Śląsku. Specjaliści w ośrodku zajmują się uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu itp. Jak również terapią nerwic, leczeniem depresji, zaburzeń osobowości oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Zajmują się również psychoterapią indywidualną i grupową, jak również diagnostyką psychologiczną.

Warsztaty przeprowadzane są podczas Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (wewnętrzna inicjatywa Skanska). Podczas warsztatów podnosimy wiedzę pracowników o stresie i sposobach radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Podniesienie kompetencji w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów, problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Podejmowanie środków zaradczych wobec osób zagrożonych chorobą uzależnienia. W sumie odbyło się 10 warsztatów w różnych lokalizacjach w Polsce, skierowanych dla pracowników produkcyjnych i umysłowych.

Nasadzenia drzew

Zrównoważony rozwój powinien przejawiać się we wszystkim, co robimy. Prowadząc działalność budowlaną, nierozerwalnie związaną także z transportem, nie zapominamy o wpływie naszych działań na środowisko i planetę. Sektor budownictwa jest jednym z głównych źródeł emisji CO2. Odpowiada za jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. Sektor transportu odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w Europie. 70% z tego pochodzi z transportu drogowego. Skanska współpracuje z firmą leasingową, która dużą wagę przywiązuje do działań proekologicznych i wdraża rozwiązania ograniczające i rekompensujące emisję zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy firmowe. Współpraca z LeasePlan w ramach programu GreenPlan pozwala nam ograniczać emisję CO2 do środowiska i jest kolejnym elementem naszego zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonego świata. Firma oblicza emisję CO2 dla całej floty oraz dla każdego pojazdu osobno na podstawie ich przebiegów oraz ilości zużywanego paliwa, dzięki czemu możliwy jest nie tylko właściwy dobór aut, ale także bieżące monitorowanie ich eksploatacji. Odpowiednie zarządzanie flotą samochodową pozwala ograniczyć ślad węglowy Skanska i przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu. Do końca 2018 roku posadziliśmy już 28 566 drzew (w tym dąb – 2280 szt., buk – 13 658 szt., sosna – 2940 szt., jabłoń dzika – 20 szt., świerk – 3618 szt., modrzew – 1500 szt., jodła – 4550 szt.). Łącznie w ciągu 3 lat planujemy posadzenie 48 500 drzew.

Zbieranie i analiza danych nt. śladu węglowego przedsiębiorstwa

Aby zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym, w 2018 r. UE przyjęła nowe cele dotyczące klimatu i energii do 2030 r. Cel dla Polski to redukcja emisji o 7%.

Poszczególne spółki firmy Skanska zbierają informacje nt. śladu węglowego naszego przedsiębiorstwa, aby oszacować ilość emisji dwutlenku węgla, wyznaczyć cele redukcyjne, a następnie zmniejszyć swój wpływ na środowisko i klimat, ograniczając emisje ze swojej działalności.

Po zbadaniu obszarów możliwe będzie oszacowanie możliwości redukcyjnych oraz praca nad wyznaczeniem celów. Inicjatywa pozwala określić obszary, w których istnieje potencjał redukcyjny. Oszacowanie potencjału redukcyjnego pozwoli nam określić globalny cel redukcyjny dla jednostek biznesowych i wyznaczyć drogę, jaką mamy do niego dotrzeć.

Ograniczenie emisji CO2 oznacza mniejszy negatywny wpływ organizacji na środowisko i klimat. Równocześnie, zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz realizowanych projektów przyniesie także korzyści ekonomiczne, generując oszczędności związane z ograniczeniem zużycia energii zarówno w biurach, jak i na placach budowy.

Paleta Kolorów Skanska

Zielone budownictwo dąży do wprowadzenia innowacji w sposobie projektowania, budowania i użytkowania budynków w taki sposób, aby w każdej fazie życia obiektu analizować i zmniejszać negatywne oddziaływanie budynku na środowisko. Działania w kierunku zielonego budownictwa Skanska realizuje pod hasłem „Journey to Deep Green – Podróż w głąb zieloności”.

W 2009 roku Skanska stworzyła wewnętrzny system certyfikacji umożliwiający ocenę „zieloności” realizowanych projektów tzw. Skanska Colour Palette – Paleta Kolorów Skanska. Każdy projekt jest oceniany w czterech kategoriach: energooszczędności, poziomu emisji gazów cieplarnianych, materiałów użytych do budowy (ich wpływu na środowisko), wytworzonych odpadów i zapotrzebowania na wodę.

Paleta kolorów Skanska pozwala w spójny sposób mierzyć postępy we wdrażaniu założeń zielonego budownictwa w realizowanych projektach oraz komunikować je na zewnątrz. Praktyka ta ma zatem istotną wartość wizerunkową. Zarówno nasi klienci prywatni i publiczni, jak i akcjonariusze firmy mają świadomość, że dbamy o jakość naszych projektów.
Wewnętrzny autorski system certyfikacji sprawdza się także jako narzędzie planowania strategicznego, wspierające wyznaczanie celów i opracowywanie planów działania. Tym samym umożliwia on ciągłe doskonalenie naszych projektów pod kątem ich efektywności przy równoczesnym poszanowaniu dla środowiska.

Podróż w głąb zieloności przynosi bezpośrednie korzyści użytkownikom budynków. Biura budowane zgodnie z zielonymi standardami mają niższe koszty eksploatacyjne, stwarzają także lepsze środowisko dla pracowników, co wpływa pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie oraz bezpośrednio przekłada się na produktywność.

Dążenie do samowystarczalności energetycznej

Realizowane przez Skanska budynki niedługo mogą stać się samowystarczalne pod względem energetycznym. Dążąc do neutralności energetycznej, związanej z emisją dwutlenku węgla przez budynek, Skanska jako pierwszy na świecie deweloper będzie pokrywała biurowce półprzezroczystymi ogniwami fotowoltaicznymi z perowskitu. Technologię dostarcza Saule Technologies. Pierwsze wdrożenia pilotażowe odbyły się w 2018 roku w Polsce. Perowskity to krystaliczne materiały, które mają ogromną szansę zdeklasować krzem, który dotychczas był najpowszechniej stosowanym w ogniwach fotowoltaicznych półprzewodnikiem. Saule Technologies już od 2014 roku pracuje nad zastosowaniem druku atramentowego do produkcji perowskitowych modułów fotowoltaicznych o dowolnym kształcie. Technika ta pozwala dostosować ogniwa słoneczne do różnych powierzchni. To wielka szansa dla branży budowlanej. Skanska rozpoczęła pilotażowy program pokrywania nimi fasad budynków i ekranów akustycznych. Tym samym będzie pierwszą firmą, która zastosuje je w budynkach komercyjnych i projektach budowlanych na wszystkich rynkach, na których prowadzi swoją działalność: w Skandynawii, reszcie Europy i USA.

Dom z certyfikatem środowiskowym BREEAM

Implementacja zielonych rozwiązań jest integralnym elementem zrównoważonego budownictwa Skanska. Wynika nie tylko z jej modelu biznesowego, ale i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Już w 2015 roku, jako pierwszy deweloper w kraju, Skanska wprowadziła na rynek mieszkaniowy produkt, jakim jest certyfikat środowiskowy BREEAM, przyznawany wysokiej klasy budynkom przyjaznym dla ludzi i środowiska. Pierwszym certyfikowanym osiedlem jest Osiedle Mickiewicza w Warszawie. Od tego czasu do procesu realizacji innych projektów firma włącza rozwiązania, które spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące jakości, zdrowia, otoczenia oraz bezpieczeństwa – certyfikat wzmacnia zobowiązanie do coraz bardziej świadomego budowania, opartego na najlepszych praktykach. Wszystkie ukończone w 2018 r. realizacje (Holm House i Jaśminowy Mokotów – BREEAM na etapie projektowym) oraz będące w budowie spełniają wymogi certyfikacji. Wyróżnia je wysoka jakość nietoksycznych materiałów. Firma minimalizuje też emisję CO2 i uzyskuje recykling odpadów na poziomie 97%. I tak np. budowa osiedla Jaśminowy Mokotów była w pełni zasilana energią elektryczną generowaną z farm wiatrowych, co zapobiegło wydzieleniu ok. 610 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Także branża zauważa potrzebę zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Według ostatnich raportów udział rynku mieszkaniowego w ogólnej liczbie certyfikowanych budynków zanotował wzrost w skali roku o 140 proc. To pokazuje pewien trend, który zapoczątkowała Skanska.

Green Living by Skanska – blog o tym, jak żyć w zgodzie z naturą, mieszkając w miejskich dżunglach

Życie w zgodzie z naturą i własnymi potrzebami, spokój i harmonia, a także dbałość o budowanie relacji międzyludzkich – to wartości bliskie spółce mieszkaniowej Skanska i jej skandynawskim korzeniom. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, coraz mocniej widać potrzebę redefinicji przestrzeni miejskiej – wykorzystania technologii w służbie środowisku i ludziom oraz zmiany sposobu życia.

Poprzez bloga Green Living (www.greenliving.byskanska.pl) deweloper prowadzi działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, przybliżając szerokiemu gronu czytelników tematy związane ze zdrowym, aktywnym trybem życia, w zgodzie ze skandynawską filozofią lagom. W każdym miesiącu publikowane są przynajmniej dwa wpisy – nie odnoszą się one bezpośrednio do oferty mieszkaniowej Skanska, ale zachęcają do szerszego spojrzenia na środowisko, zdrowie i klimat. Treści publikowane na blogu są zebrane w kilka kategorii – architektura i design, lagom w praktyce i FIKA, czyli rozmowy przy kawie. W ramach ostatniej z nich prowadzone są wywiady z ciekawymi, inspirującymi ludźmi, będącymi ekspertami w dziedzinie dostępności architektonicznej, certyfikacji środowiskowej, urbanistyki i zdrowego stylu życia.

Blog Green Living to poradnik dotyczący zdrowego, zrównoważonego stylu życia. Czytelnicy mają okazję zasięgnąć praktycznych rad dotyczących nie tylko wystroju mieszkania, ale także szeroko pojętej jakości życia. Każdy wpis poszerza ich wiedzę z zakresu urbanistyki, ochrony środowiska, zdrowia i motywuje do życia w zgodzie z naturą i własnymi potrzebami. To odpowiedź na obecne trendy związane z ideą slow life i skandynawskim stylem życia.