• 28 kwietnia 2020

Jak stowarzyszenie Komfort Ciszy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak stowarzyszenie Komfort Ciszy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak stowarzyszenie Komfort Ciszy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest „Dobre zdrowie i jakość życia” czyli zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu. Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy” od kilku lat działa aktywnie na rzecz tego celu, mając przede wszystkim na względzie propagowanie wiedzy na temat akustyki budynków i jej wpływu na komfort, zdrowie i produktywność użytkowników. Irytujący hałas czy zła zrozumiałość mowy w istotny sposób pogarszają naszą jakość życia. W zeszłym roku „Komfort Ciszy” podjął dwie inicjatywy mające właśnie na celu promowanie właściwej akustyki w budynkach. Jedną z nich była ankieta przeprowadzona pośród właścicieli mieszkań pt: „MIESZKAM W HAŁASIE, A WOLAŁBYM W CISZY”. W przeciągu dwóch miesięcy zebraliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi. Ponad 70% osób uznało, że dostrzega problem hałasu w swoim domu, niemal połowa respondentów uważa, że hałas wzmaga u nich stres i powoduje podenerwowanie. Ankietowani uznali, że winą za hałas w największej mierze należy obarczyć projekt, a zdaniem 19% z nich powodem są deweloperzy, którzy oszczędzają na materiałach. W opinii ankietowanych najlepszym sposobem (77% odpowiedzi) na ograniczenie hałasu jest zastosowanie wyrobów budowlanych, w tym okien, które mają potwierdzone właściwości akustyczne. Drugą inicjatywą „Komfortu Ciszy” był przeprowadzony wspólnie z Filharmonią Szczecińską konkurs na Strefy Harmonii w szkołach. Konkurs zorganizowany był w ramach szerszej kampanii „Słyszę dobre dźwięki”, która ma zwracać uwagę społeczeństwa na jakość środowiska akustycznego, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Konkurs skierowany był do szkół z województwa zachodniopomorskiego i zachęcał je do tworzenia w szkołach stref wolnych od hałasu, w których uczniowie mogą się schronić w czasie przerwy. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na szczególną uciążliwość hałasu w szkołach, a także sprowokowanie szkół do działań zmierzających do jego obniżenia. Złożono 12 projektów, z których 3 zostały nagrodzone.