• 28 kwietnia 2020

Jak Sweco Consulting wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Sweco Consulting wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Sweco Consulting wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

W minionym roku Sweco, już po raz kolejny zaangażowało się w projekt społeczny „Szlachetna Paczka”, którego nadrzędnym celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą projektu jest współpraca z darczyńcami i wolontariuszami polegająca na tworzeniu paczek ze sprzętem domowym, żywnością i innymi przedmiotami, które są najbardziej potrzebne rodzinom włączonym do projektu. w ramach akcji pracownicy Sweco przygotowali prezenty dla dwóch potrzebujących rodzin. Dodatkowo firma zorganizowała podobną pomoc dla rodziny, która również znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, jednak nie została włączona do projektu Szlachetnej Paczki. Udział w powyższych akcjach przyczynił się do poprawy warunków życia osób cierpiących z powodu ubóstwa w naszym kraju, odpowiadając na pierwszy z celów zrównoważonego rozwoju.

Sweco zorganizowało w ubiegłym roku pierwszy z cyklu wykładów na temat zrównoważonego budownictwa, przeprowadzony we współpracy z kołem naukowym Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. Rozpoczęcie działań edukacyjnych wśród studentów przyczynia się do zwiększenia świadomości młodych osób w tym zakresie, co stanowi 4. cel zrównoważonego rozwoju.

Trzy drużyny reprezentujące Sweco brały udział w zeszłorocznej edycji Poznań Business Run, sztafetowego biegu charytatywnego, który wspiera i promuje pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wydarzenie już od kilku lat jest organizowane w największych miastach w Polsce i kieruje uwagę społeczeństwa na kwestię „zmniejszania nierówności”. Ponowne zaangażowanie pracowników firmy w taką inicjatywę koreluje z 10. celem zrównoważonego rozwoju.

Konsultanci Sweco podczas wakacyjnego wyjazdu na spływ kajakowy, postanowili nie tylko dobrze się bawić, ale także zrobić coś dla środowiska. W ciągu dwóch dni wyłowili z rzeki masę odpadów, dając tym samym przykład innym i pokazując, że chcieć to móc. Podczas spływu kajakowego rzeką Regą załoga wytrwale wyławiała z wody napotkane po drodze śmieci. Był to momentami nie lada wyczyn, gdyż trafiały się śmieci różnego kalibru, wystawiając na próbę ładowność i wyporność kajaków. Niemniej misja zakończyła się sukcesem, załoga nie poniosła żadnych strat, a satysfakcja z powodzenia akcji była ogromna. Drużynie BREEAM udało się zebrać po kilkanaście pokaźnych worów śmieci każdego dnia, co spotkało się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności i uznaniem innych kajakarzy. Dzięki takim spontanicznym działaniom przybliżamy się do upragnionego celu, jakim jest czyste i zdrowe środowisko. Usuwanie śmieci z rzeki, w konsekwencji wpływa na zmniejszenie ilości odpadów wpływających do morza i nawiązuje do 14. celu zrównoważonego rozwoju.

Problemy, o których mówią Cele Zrównoważonego Rozwoju mają charakter globalny, więc działania na rzecz ich rozwiązania również powinny mieć taki zasięg. Osiągnięcie tych Celów wymaga zaangażowania nie tylko państw i organizacji, ale także sektorów prywatnych. W codziennym życiu każdej firmy powinien się znaleźć czas na podejmowanie nawet drobnych inicjatyw na rzecz ludzi i środowiska. Poprzez udział w akcjach charytatywnych i społecznych oraz organizację działań prośrodowiskowych firma Sweco dokłada cegiełkę do wspólnego budowania lepszego świata.