• 12 marca 2018

Jak Tetris wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Tetris wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Tetris wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 819 1024 PLGBC

Projektując powierzchnie użytkowe nasi architekci i projektanci przywiązują wielką wagę do kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników. Nie jest to jedynie wybieranie wykończeń sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu ze względu na brak emisji lotnych związków organicznych, ale także w dużym stopniu położenie nacisku na psychiczne samopoczucie. Stosowanie zielonych ścian, mchu czy stref dynamicznego wypoczynku wpływa pozytywnie na komfort psychiczny ludzi pracujących i spędzających czas w zaprojektowanych i wykonywanych przez nas przestrzeniach.

Nasze biuro mieści się w budynku certyfikowanym BREEAM Excellent. Budynek doskonale przystosowany jest dla rowerzystów, dając możliwość nie tylko parkowania rowerów, ale też skorzystania z pryszniców mieszczących się w części garażowej. Przestrzeń, którą biuro oferuje naszym pracownikom, zapewnia możliwość/konieczność segregacji odpadów. Jednocześnie kosze na odpady są rozmieszczone tak, by zmuszać użytkowników  do ruchu. Oświetlenie w biurze jest oświetleniem LED-owym, energooszczędnym. Filtrowana woda trafia na stoły w szklanych dzbankach, zamiast plastikowych butelek. Drukarka biurowa ustawiona jest automatycznie na druk dwustronny, jest urządzeniem posiadającym certyfikat EnergyStar.

Jako firma budowlana, przykładamy ogromną wagę do zamawianych i wykorzystywanych przez nas materiałów budowlanych. Wykonujemy projekty certyfikowane w LEED i BREEAM, zgodnie z ich zasadami i wytycznymi. Preferujemy produkty od lokalnych dostawców. Wybieramy chemię budowlaną o możliwie jak najniższej zawartości lotnych związków organicznych. Dbamy o to, aby recykling naszych odpadów budowlanych był jak największy, na poziomie co najmniej 90% odzysku. Posiadamy certyfikat ISO 14001 potwierdzający starania i sukcesy naszej firmy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy członkiem PLGBC, starając się wspierać działanie grupy, jak również angażując się w wybrane inicjatywy. W najbliższym roku chcemy wraz z PLGBC stworzyć i opublikować serię artykułów poświęconych zielonemu budownictwu. Celem tego działania będzie szerzenie ogólnej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, ekologii i certyfikacji zielonych budynków wśród odbiorców spoza branży budowlanej. Dbamy o edukację z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród pracowników naszej firmy, korzystając z licznych kursów i szkoleń oferowanych przez PLGBC.