• 23 czerwca 2022

Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku. Warsztat dla mieszkańców miasta Lublin

Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku. Warsztat dla mieszkańców miasta Lublin

Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku. Warsztat dla mieszkańców miasta Lublin 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wspólnie z Urzędem Miasta Lublin organizuje warsztaty w postaci webinaru w ramach projektu MAKING-CITY: Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku.

W trakcie spotkania poruszone zostaną między innymi kwestie sposobu podnoszenia efektywności energetycznej budynków oraz potencjału budownictwa jedno- i wielorodzinnego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Webinar odbędzie się 1 lipca 2022 r. w godzinach od 10:30 do 12:00.

Udział w wydarzeniu jest otwarty i bezpłatny.

Agenda spotkania:

  1. MAKING-CITY i rola miasta Lublin w projekcie.
  2. Jak podnieść efektywność energetyczną budynku – praktyczne wskazówki.
  3. Odnawialne źródła energii – potencjał dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
  4. Dostępne dofinansowania dla mieszkańców i spółdzielni.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Prelegentki:

  • dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
  • Sylwia Buźniak, Real Estate Market Manager, Pion Klienta Biznesowego, E.ON Polska
  • Katarzyna Nierubca, Dział Ekonomiczny, LPEC S.A.
  • Dorota Wolińska, Koordynatorka referatu strategii i smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Wydarzenie jest wynikiem realizacji przez Gminę Lublin międzynarodowego projektu MAKING-CITY, który skupia się na stojących przed miastami wyzwaniach dotyczących energetyki – transformacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz wpływu sektora energetycznego na jakość życia mieszkańców miast i na klimat.

dr inż. Dorota Bartosz
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Doktor inżynier z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

Sylwia Buźniak
E.ON Polska

Ekonomistka i działaczka społeczna angażująca się w ochronę środowiska. Z E.ON Polska związana od 11 lat, gdzie swoją energią wspiera rozwój produktów oraz rozwiązań ekologicznych na rynku deweloperskim. Jako ekspert branży energetycznej współpracuje z firmami deweloperskimi w kształtowaniu w Polsce zrównoważonego budownictwa. Świat fotowoltaiki, elektromobilności oraz OZE jest dla niej priorytetem w działaniu na rzecz powstawania zielonych miast.

Dorota Wolińska
Urząd Miasta Lublin

Koordynatorka referatu strategii i smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu problematyki rozwoju przestrzennego i smart city. Odpowiedzialna za przeprowadzanie analiz i ocen sytuacji miasta Lublin w zakresie wykorzystania i wdrażania inteligentnych rozwiązań oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami skupiającymi podmioty działające w obszarze smart city. Realizuje i nadzoruje realizacje międzynarodowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Horyzontu 2020 oraz NCBR, z obszaru inteligentnych rozwiązań miejskich. Zaangażowana w przygotowywanie założeń i aktualizacji dokumentów strategicznych gminy Lublin.

Informacja o projekcie:

MAKING-CITY to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Celem projektu uruchomionego w 2018 r. w Hiszpanii jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i wskazanie konkretnego kierunku transformacji miejskiego systemu energetycznego w celu osiągnięcia znacznej redukcji emisji dwu-tlenku węgla w miastach w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District, czyli obszar dodatni energetycznie).

Projekt koordynowany jest przez CARTIF Technology Center. Polega na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających transformację energetyczną w dwóch lighthouse cities – Groningen i Oulu. Oba miasta zostały wybrane ze względu na ich dotychczasowe zaangażowanie w transformację energetyczną, a praca z nimi pomoże pozostałym sześciu miastom naśladowcom tzw. follower cities –León (Hiszpania), Bassano del Grappa (Włochy), Kadiköy (Turcja), Poprad (Słowacja), Vidin (Bułgaria) i Lublin (Polska) – zaadaptować zaproponowane w Groningen i Oulu rozwiązania. Konsorcjum składa się z kluczowych interesariuszy tworzących łańcuch wartości Smart Cities. Należą do niego wiodące europejskie instytucje badawcze i akademickie, duży przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i partnerzy specjalizujący się w badaniu zasobów.

Więcej o projekcie: https://makingcity.eu/

Skip to content