DEKRA, jako firma ekspercka, świadczy różnorodne usługi w zakresie zrównoważonego budownictwa, wspierając przy tym inwestorów, projektantów budynków oraz wykonawców na różnych etapach ich działań. Poprzez oferowane usługi DEKRA przyczynia się do poprawy wielu elementów analizowanych w raporcie PLGBC „Zdrowe zielone biura”. Eksperci DEKRA przygotowują różnorodne opracowania i analizy na potrzeby certyfikacji BREEAM i LEED.

DEKRA oferuje analizę planu jakości powietrza oraz obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na etapie projektowym. Dodatkowo powykonawczo proponuje pomiary jakości powietrza (stężenie CO2, pyłów PM2,5 i PM10 czy lotnych związków organicznych LZO), co zdecydowanie może przyczynić się do polepszenia środowiska wewnętrznego w biurach. W raporcie PLGBC „Zdrowe zielone biura” zauważono, że aż 28% respondentów jest niezadowolonych z jakości powietrza w swoich biurach.

DEKRA już podczas projektowania proponuje analizę komfortu termicznego z wykorzystaniem wskaźników PMV i PPD związanych z komfortem cieplnym w pomieszczeniach. W raporcie PLGBC zaobserwowano, że większości osób temperatura panująca w biurze nie przeszkadza w wykonywaniu pracy, bądź mają do tego neutralny stosunek. Jednak nadal 23% odpowiedzi wskazywało na to, że warunki termiczne biura przeszkadzają w pracy, co wydaje się dużym odsetkiem.

W raporcie PLGBC pokazano również, że 72% osób jest zadowolonych z ilości światła docierającego do ich stanowiska pracy. Jednak rodzaj przestrzeni pracy pokazał istotne różnice w ocenie oświetlenia miejsca pracy – najgorzej aspekt ten ocenili pracownicy w pokojach współdzielonych, gdzie odsetek niezadowolonych wynosił prawie 18%. Z kolei najbardziej zadowoleni byli pracownicy przestrzeni typu open space z przegrodami i pokojów indywidualnych. DEKRA realizuje usługi w zakresie analizy dostępności światła dziennego na etapie projektowym. Etap powykonawczy to precyzyjne pomiary natężenia oświetlenia dziennego.

Z kolei odpowiednia akustyka oraz poziom hałasu w biurze mają kluczowe znaczenie dla komfortu i wydajności pracowników. Jak wskazują badania, przy dłuższej ekspozycji na hałas odnotowuje się 66-procentowy spadek efektywności. W przeprowadzonej ankiecie 1/3 odpowiedzi wskazywała na to, że pracownikom przeszkadza hałas w ich miejscu pracy. Mając na uwadze wysoką jakość akustyki w biurach, eksperci DEKRA już na etapie projektowym prowadzą analizę akustyczną środowiska wewnętrznego i wpływu na środowisko zewnętrzne. Powykonawczo wykonują pomiary akustyczne w pomieszczeniach, a także na zewnątrz budynku.

Zrównoważone budownictwo jest dziś szczególnie ważne dla coraz większej liczby inwestorów, projektantów oraz wykonawców. Budynki spełniające wymagania jakościowe, środowiskowe, czy efektywności energetycznej mogą uzyskać certyfikat BREEAM i LEED. Taka certyfikacja to wysoki prestiż i liczne korzyści nie tylko dla inwestorów, ale również dla użytkowników certyfikowanych budynków.

Grupa DEKRA obok certyfikacji LEED i BREEAM oferuje szeroki zakres szkoleń, podczas których nasi eksperci dzielą się wiedzą z zakresu praktycznych aspektów planowania projektowania oraz wykonywania robót budowlanych budynków certyfikowanych w systemie oceny budynków LEED lub BREEAM.

Agnieszka Surma
Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
Grupa DEKRA w Polsce

Podobne informacje