SAMORZĄDY odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przestrzeni w tkance miejskiej. To niezwykle istotne, aby władze miast i gmin były świadomym uczestnikiem rynku zielonego budownictwa i wpierały powstawanie takich obiektów na ich terenach. Rozwój miast w kierunku smart city, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wspieraniem zrównoważonych działań społeczności lokalnych jest wyrazem świadomej i odpowiedzialnej polityki samorządowej. Kategoria zwolniona z opłat członkowskich.

KORZYŚCI

WSPIERAJ IMAGE I MARKETING MIASTA:
 • dołącz do prestiżowego grona liderów branży zielonego budownictwa,
 • pokaż swoją aktywność i publikuj artykuły na stronach Stowarzyszenia,
 • poszerz grono odbiorców i udostępnij informacje o projektach na łamach newslettera PLGBC,
 • pokaż się w listingu na stronie PLGBC w sekcji „Członkowie” wraz z podlinkowaniem strony internetowej,
 • wykorzystuj logo PLGBC Member w komunikacji marketingowej,
 • podkreśl swój profil branżowy, dzieląc się informacjami w naszych kanałach komunikacji,
 • bądź współorganizatorem Green Building Tour.
ZDOBĄDŹ ZNIŻKI NA:
 • bilety uczestnictwa w PLGBC Green Building Symposium,
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych,
 • organizowane przez nas specjalistyczne i dedykowane szkolenia,
 • uczestnictwo w wydarzeniach partnerskich w kraju i za granicą,
  UWAGA: firma członkowska otrzymuje jeden bezpłatny bilet na uczestnictwo w części konferencyjnej PLGBC Green Building Symposium.
NAWIĄŻ KONTAKTY B2B PODCZAS:
 • organizowanych przez nas spotkań networkingowych PLGBC Business Mixer,
 • PLGBC Green Building Symposium,
 • PLGBC Dzień Ziemi z Zielonym budownictwem,
 • PLGBC Green Buildng Tour (w tym marketing placement),
 • wydarzeń branżowych organizowanych przez nas,
 • wydarzeń branżowych, w których jesteśmy Partnerami,
 • szkoleń organizowanych przez PLGBC,
 • międzynarodowych wydarzeń organizowanych przez siostrzane zagraniczne stowarzyszenia.
MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ RYNKU ZIELONEGO BUDOWNICTWA POPRZEZ:
 • działanie w Grupie Roboczej PLGBC,
 • udział w tworzeniu badań, raportów i innych publikacji dotyczących zielonego budownictwa,
 • wpływanie na politykę i regulacje związane z rozwojem zrównoważonego budownictwa w Polsce poprzez udział w pracach Komisji Legislacyjnej,
 • poprowadzenie warsztatów kierowanych do konkretnej grupy odbiorców,
 • udział w projekcie, którego celem będzie dostarczenie rynkowi aktualnych danych z rynku budownictwa zrównoważonego,
 • przeprowadzenie prelekcji tematycznych podczas organizowanych przez nas bądź partnerskich wydarzeń branżowych.
ZOSTAŃ PREMIUM!

KONTAKT

Alicja Kuczera, CEO | Dyrektor Zarządzający
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl
tel.: +48 509 796 313