MIEJSCE KONFERENCJI I SZKOLENIA

Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia

TERMIN

20 kwietnia, 8.00-16.00

NOWA TOŻSAMOŚĆ I POTENCJAŁ ZRÓWNOWAŻONYCH MIAST

20 kwietnia br. odbędzie się 10. edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod hasłem Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast w Centrum Historii Zajezdnia (ul Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław).

Głównym zagadnieniem spotkania będzie zielona rewitalizacja postrzegana jako sposób na zrównoważony rozwój miast i polepszanie się jakości życia, a także przyciągnięcie inwestorów. Podejmowane będą tematy związane z perspektywą miast przyszłości, w których zrewitalizowana przestrzeń miejska jest atrakcyjna, funkcjonalna i wychodząca naprzeciw użytkownikowi. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jaki udział w rewitalizacji miast będzie miało zielone budownictwo w wymiarze publicznym i prywatnym.

To cykliczne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Stanowi platformę komunikacji doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast, skupionych wokół środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego w Polsce. W programie przewidziano inspirujące spotkania, merytoryczne dyskusje i networking.

KONFERENCJA

czas trwania: 10.00-16.00

Rejestracja na konferencję: 9.30-10.00

10.00-10.30 Powitanie oraz prezentacja raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – raport 2018

10.30-10.50 CASE STUDY „Potencjał inwestycyjny zurbanizowanych stref biologicznie czynnych”

10.50-12.15 PANEL DYSKUSYJNY „Nowe koncepcje urbanistyczne”

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.00 CASE STUDY „Zrównoważone budynki okiem producenta”

Wprowadzenie: Rozwiązania i nowe technologie w budownictwie

13.00-14.15 PANEL DYSKUSYJNY „Architekt w wielkim mieście”

14.15-14.45 Lunch

14.45-15.45 CASE STUDY “Droga do zielonej rewitalizacji – finansowanie i wsparcie”

16.00-16.15 Losowanie nagród w LOTERII WIZYTÓWKOWEJ (do wygrania 3 podwójne wejściówki na 8. PLGBC Green Building Symposium)

KOSZT KONFERENCJI

BEZPŁATNIE

Organizator                                                                                        Współorganizator

Patronat Honorowy

A1_kolorowy kwadrat na biel

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Bez tytułu
załącznik nr 1
logo-BBC-Belgia2
PRFN

Partner Główny

knauf_insulation_1

Sponsor

Patronat Merytoryczny

Patronat Medialny

TVP3_Wroclaw_podstawowe
Logo urbnews.pl
BUILDER logo
logo-sztuka-krajobrazu1
sztuka_architektury logo

POZNAJ PRELEGENTÓW

Agnieszka Strzemińska

Czytaj więcej...

Marketing Manager Poland & Baltics Knauf Insulation

Socjolożka z zamiłowaniem do architektury i urbanistyki, w Knauf Insulation odpowiedzialna za komunikację oraz rozwój nowych produktów.

Radosław Knap

Czytaj więcej...

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych. Z organizacją związany jest od 2009 roku, gdy dołączył do PRCH jako manager ds. rozwoju, zajmując się sprawami członkowskimi, a także rozwijając pionierskie projekty związane z bazą wiedzy, np. PRCH Turnover Index, Footfall Trends, Katalog Centrów Handlowych online. Radosław koordynował także działalność klubów tematycznych i współtworzył wiele raportów rynkowych. Jest również członkiem ICSC European Research Group. Obecnie odpowiedzialny jest za zarządzanie i rozwój strategii stowarzyszenia PRCH.

Alicja Kuczera

Czytaj więcej...

Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBCAbsolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University. Posiada 15-letnie doświadczenie w środowisku biznesowym. Zarządzała międzynarodowymi projektami, współpracując z klientami i dostawcami z różnych kontynentów. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Zarządzającego PLGBC, Dyrektor Handlowy w firmie Fortress S.A. oraz Project Manager w Erican Group w Malezji. Wiceprzewodnicząca Europe Regional Network w ramach World Green Building Council. Zrównoważony rozwój zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań. Jest autorką pracy dyplomowej w ramach studiów MBA związanej z tym zagadnieniem. Kierowała zespołem, który przetłumaczył książkę Jonathana T. Scotta pt. The Sustainable Business. Obszarem zrównoważonego budownictwa, który szczególnie zajmuje Alicję jest wpływ zielonych budynków na zdrowie i komfort pracy, a co za tym idzie – na efektywność ludzi w nich pracujących i mieszkających.
Autorka licznych raportów i publikacji, uznanych w branży zielonego budownictwa. Prelegent wielu konferencji i seminariów, organizowanych w kraju i za granicą. Prywatnie mama, miłośniczka podróży (odwiedziła 72 kraje ze 196 planowanych) i ekologicznego, zdrowego trybu życia.

Radosław Górecki

Czytaj więcej...

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku geografia. Ekspert w Wydziale Polityki Miejskiej Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Doświadczony urzędnik administracji rządowej związany z problematyką funduszy europejskich, rozwoju regionalnego i miejskiego oraz procesów rewitalizacji.

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej oraz dokumentów tworzących system regulacji dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce. Współtwórca strategii, programów, raportów i analiz dotyczących polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju miast i rewitalizacji. Autor i współautor artykułów i publikacji związanych z problematyką rozwoju przestrzennego i międzyregionalnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych.

Zaangażowany w inicjatywy służące promocji wiedzy i dobrych praktyk w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, polityki miejskiej i procesów rewitalizacji poprzez Partnerską Inicjatywę Miast oraz Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Małgorzata Bartyna – Zielińska

Czytaj więcej...

Ogrodnik Miejski – Koordynator projektu GrowGreen – Prezes TUP Oddział Wrocław

Katarzyna Spadło

Czytaj więcej...

Ekonomistka, specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej. Praktyk rewitalizacji, autorka programów rozwoju miast, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych.

Doradca merytoryczny w procesach programowania rewitalizacji w miastach polskich.

Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast i programowania procesów odnowy miast, w tym recenzji programów rewitalizacji w oparciu o krajowe Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Z ramienia KIPPiM odpowiada za wdrożenie projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w projekcie pilotażowym dedykowanym Miastu Wałbrzych oraz sprawuje nadzór nad miastami uczestniczącymi w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Ewa Kosmala

Czytaj więcej...

Właściciel firmy ST&E. Ukończyła wydział budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością fizyka budowli oraz marketing i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa ekologicznego i budownictwa zrównoważonego oraz zarządzania wyrobami budowlanymi zrównoważonymi środowiskowo.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie. Zajmuje się też tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo. Jest assesorem BREEAM International, LEED Green Associate, referentem HQE oraz audytorem energetycznym. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń nie tylko, jako wykładowca na Politechnice Śląskiej (1993-2001) na studiach dziennych i podyplomowych, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń produktowych, aplikacyjnych oraz związanych z zagadnieniami budownictwa zrównoważonego i fizyki budowli dla architektów, wykonawców oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach, w których pracowała i pracuje. W swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 10 000 osób. Ukończyła prestiżową World Class Speaker Academy z najwyższym certyfikatem poziomu III oraz kursy Train the Trainer (H.Ecker; RBC). Jest autoryzowanym wykładowcą NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz trenerem firmy Milewski&Partnerzy. Jest też certyfikowanym Master Facilitatorem. Wiedzę zdobywała u takich mentorów jak Łukasz Milewski, Anthony Robbins, Blair Singer, T.Harv Eker czy Brian Tracy.

dr inż. arch. Lech Wojtas

Czytaj więcej...

Dr inż. architekt, starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nie zniechęcający studentów do poszukiwania dobrych, lepszych i proekologicznych rozwiązań. Projektant realizujący przebudowy, nadbudowy, obiekty przemysłowe, domki, domy i osiedla starający się być rzetelnym i zrównoważonym projektantem w każdej skali. Prowadzi od lat pracownię projektową, czyli przetrwał kryzysy i chce się jeszcze rozwijać. Zaczynał od myśli o przekształceniach śródmieść miast jeszcze w czasach komuny.

Mateusz Płoszaj-Mazurek

Czytaj więcej...

Mgr inż. arch. Projektant Budownictwa Pasywnego

Bjerg Arkitektur Polska, doktorant na Wydziale Architektury PW

Zajmuje się projektowaniem budynków pasywnych i energooszczędnych, a także zrównoważonym rozwojem w architekturze i analizami energetycznymi  i środowiskowymi.

Grzegorz Szewczyk

Czytaj więcej...

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., Dyrektor ds. społecznych, specjalizuje się w tworzeniu dokumentów strategicznych oraz w działaniach związanych z planowaniem i finansowaniem procesu rewitalizacji, uczestniczy w budowaniu koalicji mieszkańców i podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji.

Agnieszka Kowalewska – Wójcik

Czytaj więcej...

Administratywistka

Od 2011 r.  realizująca zadanie remontowe „MIA100 Kamienic” Miasto Kamienic – polegające na remoncie zabytkowej części Śródmieścia Łodzi.

Od 2014 r.  odpowiedzialna za zadanie wdrożenia ustawy o rewitalizacji w Mieście Łodzi, w wyznaczenie specjalnej strefy rewitalizacji, przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Od 06. 2017 r.  odpowiedzialna za realizację robót budowlanych w 8 priorytetowych projektach rewitalizacji.

12.2017 r.  p.o Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Łódź.

Odpowiedzialna  za inwestycje w Mieście Łodzi:
– zadania rewitalizacyjne,
– budowanie obiektów sportowych,
– budowę dróg.

Anna Bać

Czytaj więcej...

Jest architektem, nauczycielem akademickim i popularyzatorką zagadnień rozwoju zrównoważonego. Jest autorką książki pt. „Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle dokonań kanadyjskich”. Pracuje jako adiunkt w Zespole Dydaktycznym Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz prowadzi biuro projektowe grupa synergia.

W swojej działalności wiąże teorię z praktyką, koncentrując się wokół trzech podstawowych zagadnień: architektury energooszczędnej (energoaktywnej), zrównoważenia oraz projektowania uniwersalnego (dostępnego). Pełni funkcję eksperta w projektach i przedsięwzięciach poświęconych tej tematyce.

Brała udział w 6 konkursach architektonicznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zrealizowane obiekty uzyskały ogólnopolskie nagrody architektoniczne i nominacje oraz są popularyzowane w mediach. Opracowała blisko 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczyła w organizacji wielu konkursów, konferencji, warsztatów i innych aktywności poświęconych współczesnym zagadnieniom rozwoju społecznego i technologicznego oraz ochronie i regeneracji środowiska naturalnego.

Jest także członkinią: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, PLGBC, Centrum naukowo-badawczego RoSE oraz opiekunką koła naukowego eko_studio.

Rafał Schurma

Czytaj więcej...

Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
właściciel visio | architects and consultants

MArch, MS, USGBC & LEED Faculty, LEED AP BD+C, ID+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, HQE Referent. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.

Ważniejsze projekty architektoniczne i urbanistyczne to m.in.:

  • Projekt Boston University Law School (dla firmy Beacon Architectural Associates) oraz Oasis of the Sea: największego statku pasażerskiego na świecie (dla firmy Wilson Butler Architects),
  • Udział w procesie konsultingu pierwszego w kraju budynku, który uzyskał certyfikację LEED – Borg Warner Turbo Systems,
  • Prowadzenie procesu certyfikacji jednego z pięciu najwyżej punktowanych budynków produkcyjnych na świecie (LEED Platinum) – Mars Chocolate w Sochaczewie
  • Kompleksowe prowadzenie wielu innych zakończonych sukcesem certyfikacji (lub znajdujących się w trakcie jej procesu) np. budynek produkcyjno-biurowy dla UTC Goodrich w Rzeszowie, Hotel Baltic Park Molo dla Zdrojowej Invest/RADISSON BLU – w Świnoujściu, budynek biurowy Superior dla SUPERKRAKa w Krakowie, biuro głównej siedziby firmy MARS w Warszawie, budynek produkcyjno-biurowy dla firmy CONTINENTAL w Kownie czy budynek produkcyjno-biurowy dla firmy HENKEL w Raciborzu.
  • Samodzielne projekty budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych i parkowych zarówno w USA, jak i w Polsce.

dr inż. Adrianna Pawlik

Czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie mikrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania projektami badawczymi na Akademii Morskiej w Gdyni. Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Certyfikowany project manager.

Jako doktorantka, a następnie adiunkt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk uczestniczyła w kilku projektach badawczych, będąc równocześnie kierownikiem dwóch z nich. Od 2014 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuje się w projektach związanych z biogospodarką i środowiskiem. Była opiekunką umów krajowych, koordynatorem strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG i międzynarodowego programu ERA-NET Co-fund on Sustainable Animal Production. Obecnie, jako pracownik Działu Koordynatorów NCBR, odpowiada za koordynację obszaru nauk biologicznych – rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie uczestnictwa NCBR w inicjatywach międzynarodowych związanych z naukami przyrodniczymi.

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji, seminariów, paneli i innych wydarzeń w Polsce i za granicą, m.in. Europejskiego Kongresu Biogospodarki w Łodzi, Międzynarodowych Targów POL-ECO System w Poznaniu, Konferencji Open Living Lab Days w Krakowie. Spotyka się z przedstawicielami uczelni i państwowych instytutów badawczych oraz przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej i innych, rozmawiając o potrzebach interesariuszy i problemach, jakie napotykają oni podczas realizacji prac B+R. Uczestniczy w pracach Grupy Tematycznej ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa oraz w spotkaniach międzyresortowych związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i pokrewnymi zagadnieniami.

Anita Luda

Czytaj więcej...

Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Monika Drobyszewska

Czytaj więcej...

Departament Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Rzeczoznawca majątkowy. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. W Urzędzie Miejskim Wrocławia zajmuje samodzielne stanowisko ds. rzeczoznawstwa majątkowego. Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr inż. arch. Agata Twardoch

Czytaj więcej...

Architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, członek TUP.

Współprowadzi pracownię projektową 44STO.  Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza.

Jerzy Żurawski

Czytaj więcej...

Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków, optymalizacją oraz auditingiem energetycznym. Współtworzy programy komputerowe wspomagające optymalizację, analizę cieplną i charakterystykę energetyczną budynków. Jest organizatorem międzynarodowych konferencji poświęconych energooszczędności w budownictwie. Weryfikator Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: „Poprawa efektywności energetycznej”.

Ekspert międzynarodowego programu wsparcia efektywności energetycznej dla MŚP. Audytor na liście Banku Światowego. Członek Zarządu: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest projektantem, konsultantem i wykonawcą projektów budynków niemal zeroenergetycznych. Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli i energooszczędnego budownictwa. Autor licznych publikacji i wystąpień.

Andrzej Brzozowy

Czytaj więcej...

Doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek geodezja i kartografia. W latach 2003-2016 pracował w ministerstwie odpowiedzialnym za rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Od 2015 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Uczestnik i prelegent licznych konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą. Współautor i ekspert w projektach wspierania krajów w zakresie budowania systemów rozwoju regionalnego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra i in.).

Kluczowe kompetencje: ● polityka miejska ● rewitalizacja ● smart cities ● polityka regionalna ● planowanie strategiczne ● programowanie funduszy UE ● analizy przestrzenne ● rozwój lokalny ● współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi

Krzysztof Pydo

Czytaj więcej...

Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Karlsruhe w Niemczech.

W Kuryłowicz & Associates pracuje od 2005 roku, obecnie na stanowisku Architekt Associate.

Od 2011 roku członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Od roku 2012 posiada licencję BREEAM International Assessor.

W zakresie jego obowiązków jest prowadzenie projektów na wszystkich etapach, zarządzanie zespołem projektantów wszystkich branż.

Najważniejsze projekty, w powstawaniu których miał istotny udział to m.in.: zespół budynków biurowo-usługowych Silesia Star w Katowicach, zespół budynków biurowych Silesia Office Towers w Katowicach, siedziba Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Warszawie, biurowiec Retro Office House we Wrocławiu, Zespół budynków biurowych „Quattro Business Park” w Krakowie oraz budynek wysokościowy hotelowo-biurowy przy ulicy Emilii Plater w Warszawie.

Adam Targowski

Czytaj więcej...

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe

Adam Targowski pełni funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe – spółce biurowej realizującej inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół, którym kieruje, jest odpowiedzialny za wyznaczanie projektom celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także certyfikację budynków biurowych grupy Skanska w tej części Europy i inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Do jego zadań należy m.in. wsparcie zespołu projektowego w zagadnieniach związanych z tematami Health & Wellbeing, polegającymi na tworzeniu zdrowej i komfortowej przestrzeni biurowej, jak również kształtowaniu przestrzeni publicznej, zgodnie z ideą placemakingu – w taki sposób, aby były przyjazne dla ludzi i otwarte dla lokalnych społeczności. Zespół Adama współpracuje z najemcami w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie efektywnego wykorzystywania przestrzeni biurowych oraz nowych technologii.

KONTAKT

Magdalena Wojtas, Development Coordinator
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Podobne informacje