Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konferencji REMEDy dotyczącej terenów zanieczyszczonych, która odbędzie się 25 września w Warszawie.

WSP Polska jest partnerem technicznym tej konferencji. Per Johansson przedstawi regulacje prawne oraz przykłady remediacji gruntów i wody podziemnej ze Szwecji.

Podobne informacje