• 15 grudnia 2021

Konkurs CEMEX na najlepsze prace dyplomowe

Konkurs CEMEX na najlepsze prace dyplomowe

Konkurs CEMEX na najlepsze prace dyplomowe 728 1024 PLGBC

CEMEX Polska ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, zielonym rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Głównym założeniem konkursu jest wspieranie oraz promowanie przez CEMEX Polska, wspólnie ze środowiskiem akademickim, transformacji gospodarki naszego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2022 r. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Konkurs wpisuje się w realizowaną przez firmę globalną strategię klimatyczną „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” został zorganizowany po raz pierwszy.  Miano najlepszej pracy otrzyma dyplom zrealizowany w oparciu o zagadnienia z obszarów zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, działań w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, karbonatyzacja – ang. clinker, cement, concrete, construction, carbonation), ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczających wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Do konkursu można zgłaszać prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe, których obrona miała miejsce w latach 2019/2020 lub 2020/2021. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury i Kapitułę, w skład których wejdą eksperci CEMEX Polska i przedstawiciele świata nauki. Pracom Jury będzie przewodniczył Piotr Górak, Menedżer Działu Doradztwa Technicznego w CEMEX Polska, a Przewodniczącym Kapituły został Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

W skład Kapituły wchodzą również:

  • dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
  • dr hab. inż. Jan Deja, Prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • Iwona Wojtasik, Dyrektor Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w CEMEX Polska
  • Włodzimierz Chołuj, Dyrektor Działu Prawnego w CEMEX Polska
  • Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w CEMEX Polska
  • Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu w CEMEX Polska

– CEMEX prowadzi zaawansowane prace nad produktami i technologiami, które pozwalają osiągać ambitne cele klimatyczne. W naszej ofercie są już dostępne m.in. niskoemisyjny beton i cement. Stale jednak doskonalimy oferowane rozwiązania, a jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, studentami i absolwentami. W ramach konkursu chcemy wyłonić i nagrodzić szczególnie obiecujące, innowacyjne propozycje, opisane w pracach dyplomowych, które powstały w ostatnim czasie na polskich uczelniach. Wierzymy, że dzięki konkursowi, będziemy mogli wspólnie ze środowiskiem naukowym, studentami oraz absolwentami, w pewnym stopniu kreować najistotniejsze z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej projekty badawcze, rozwiązania, prace dyplomowe. Z drugiej strony jako CEMEX Polska będziemy starali się dzielić naszymi doświadczeniami, oraz zaprezentować potencjalnym pracownikom sektora budowlanego, w tym również potencjalnym pracownikom CEMEX Polska, kierunki rozwoju technologii, produktów oraz rozwiązań oraz potrzeby branży w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – mówi Rafał Gajewski, Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Laureaci miejsc I-III otrzymają (odpowiednio): 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzca konkursu może liczyć na wsparcie promocyjne. Nagrodzeni zostaną również promotorzy zwycięskich prac, którzy otrzymają odpowiednio 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. za drugie miejsce i 1 tys. za trzecie miejsce.

Do konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX.

Zgłoszenie konkursowe

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem dedykowanego formularza: tutaj.
Zgłoszenie powinno zawierać m.in. streszczenie pracy.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach. W części pierwszej, w oparciu o nadesłane streszczenia, Jury oceni innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu.
Na tej podstawie Jury zakwalifikuje maksymalnie dziesięć prac do etapu drugiego. Finaliści zostaną poproszeni o przesłanie m.in. pełnej treści swoich prac oraz prezentacji, którą następnie wygłoszą w ustalonym terminie, podczas zdalnego spotkania z członkami Jury i Kapituły.
Jury oceni prace finałowe, uwzględniając m.in. poprawność merytoryczną pracy, innowacyjność tematu oraz możliwość zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX. Sposób przedstawienia pracy podczas prezentacji zostanie z kolei oceniony wspólnie przez członków Jury i Kapituły.
Jakość prac konkursowych i prezentacji przesądzi o wyborze laureatów. Ogłoszenie listy nagrodzonych zaplanowano na koniec maja 2022 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie.

Skip to content