PLGBC Green Building Awards

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. W 2016 roku odbyła się już 5. edycja tego konkursu.

Jury ocenia przede wszystkim zielone rozwiązania, zastosowane w zgłoszonych budynkach i produktach. Pod uwagę bierze się także ich innowacyjność, a w kategoriach dla budynków również walory architektoniczne.

Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce.

Ogólne warunki konkursowe

  • Konkurs jest ogólnodostępny

  • Konkurs obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski
  • Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych!

Prace są oceniane zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane są również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii są publicznie ogłoszeni podczas PLGBC Green Building Symposium oraz otrzymują dyplomy uznania i statuetki „PLGBC Green Building Awards”.
Zwycięskie prace będą przedstawione podczas PLGBC Green Building Symposium, a lista laureatów i wyróżnionych zostaje umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów branżowych oraz komercyjnych. Z roku na rok konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem.